Výstavba tramvajové trati Dědina

Aktuální dopravní  informace k výstavbě TT Dědina v termínu od 23. 10. do 22. 12. 2023

Nadále je  v platnosti uzavírka ulice U silnice v úseku Hostouňská – U Prioru z důvodu opravy komunikace v termínu od 16. 10. do 30. 11. 2023.
Dále platí i uzavírka ulice Ciolkovského v úseku Vlastina – parkoviště (bezejmenná komunikace NN 1377) v  termínu od 23. 10. do 22. 12. 2023. Příjezd a výjezd  na a ze sídliště Dědina je veden  prostorem parkoviště (bezejmenná komunikace NN 1377).
V termínu od 23. 10. do 22. 12. 2023 budou  v ulici Vlastina v úseku Evropská - Drnovská, Evropská a Drnovská probíhat dokončovací práce na úpravách komunikačních ploch (chodníky, komunikační zeleň).

Aktualizace 07/2023

Aktuální dopravní informace k výstavbě TT Dědina od 26. 5. do 15. 9. 2023

 

Obousměrně je zprovozněna ulice Vlastina v úseku U Silnice – Nová Šárka. Úsek Evropská - Nová Šárka a Nová Šárka v úseku Litovická - Vlastina je nadále uzavřen. Toto opatření reprezentuje graficky příloha s názvem „2A.etapa-3“ (viz. příloha).

 Dále platí uzavření jízdního pruhu komunikace Vlastina ve směru z centra v úseku U Silnice - Ciolkovského. Toto opatření reprezentuje graficky příloha s názvem „2A.etapa-4“ a „2A.etapa-5“(viz. příloha).

 Dochází k uzavření jízdního pruhu komunikace Ciolkovského v úseku Vlastina - NN 1377. Příjezd do ulice Ciolkovského bude veden z ulice Vlastina prostorem parkoviště (bezejmenná komunikace NN 1377).  Toto opatření reprezentuje graficky příloha s názvem „2A.etapa-5“ (viz. příloha).

 Z hlediska náhradní autobusové dopravy dochází ke změně trasy linky č. 191, která je vedena po místních komunikacích:

      směr z Petřin je veden ulicemi Libocká – U Silnice – Navigátorů – Radistů - Dědinská – Drnovská a dále po své trase;

      směr na Petřiny je veden ulicemi Drnovská – Vlastina – U Silnice – Litovická – Libocká – a dále po své trase;

Toto řešení zabezpečení místní obsluhy bylo projednáno se zástupci organizace ROPID a Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

 V tomto termínu je nadále uzavřeno parkoviště na bezejmenné komunikaci NN 1376 (parkoviště podél opěrné zdi) a část ulice Pilotů, kde probíhají zajišťovací práce na opěrné zdi vojenského areálu a další úpravy spojené s výstavbou tramvajové trati.

 Aktualizace 02/2023

S platností od 18. 2. do 30. 6. 2023 je uzavřen jízdní pruh komunikace Vlastina, v úseku Častavina – Ciolkovského ve směru z centra. Z hlediska náhradní autobusové dopravy dochází ke změně trasy linky č. 191. Ta bude vedena po místních komunikacích a to ve směru z Petřin ulicemi Libocká – U Silnice – Navigátorů – Radistů – Dědinská – Drnovská – OC Šestka – Letiště Václava Havla a ve směru na Petříny - Letiště Václava Havla - OC Šestka – Drnovská – Vlastina – U Silnice – Libocká a dále po své trase. V souvislosti se změnou trasy autobusové linky jsou doplněny i autobusové zastávky v ulicích Navigátorů a Dědinská. Toto řešení zabezpečení místní obsluhy bylo projednáno se zástupci organizace ROPID a Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

A dále v uvedeném termínu dojde k uzavření bezejmenné komunikace NN 1376 (parkoviště podél opěrné zdi) a části ulice Pilotů, kde probíhají i nadále zajišťovací práce na opěrné zdi vojenského areálu a další úpravy spojené s výstavbou tramvajové trati.

Tato opatření reprezentují grafické přílohy s názvem „Vlastina - zjednosměrnění - 1. část“, "Vlastina - zjednosměrnění - 2. část" a "Vlastina zjednosměrnění - 3 část".

Souhrn dopravních opatření nejdete na webových stránkách Dopravního podniku ZDE

Aktualizace 01/2023

Od 1. února do 15. dubna je obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku mezi smyčkou Divoká Šárka a  zastávkou Vozovna Vokovice. Na Evropské ulici od křižovatky s Vlastinou po křižovatku s ulicí Za Vokovickou vozovnou je snížen počet jízdných pruhů ze dvou na jeden. Automobilová doprava je v tomto úseku svedena do pruhu směr centrum v režimu 1+1 pro každý směr. Podrobnosti ZDE

Omezení a mimořádné události: Vozovna Vokovice – Divoká Šárka: dočasné přerušení provozu tramvají | Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dpp.cz)

(Evropsk\341_1.cdr) (dpp.cz)

Omezení a mimořádné události: Vlastina a Libocká IV. etapa: dočasná změna trasy a zastávek autobusů | Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dpp.cz)

Aktualizace 12/2022

V termínu od 1. 1. 2023 do 15. 4. 2023 platí nadále uzavírka ulice Vlastina v úseku Evropská – U Silnice, kde se realizují přeložky inženýrských sítí a probíhá příprava pro uložení budoucího tramvajového tělesa. Toto opatření reprezentuje graficky příloha s názvem "1. etapa - 1 část".

S platností od 16. 12. 2022 do 15. 4. 2023, je uzavřen jízdní pruh komunikace Vlastina v úseku U Silnice – Častavina ve směru z centra. Z hlediska náhradní autobusové dopravy dochází ke změně trasy linky č. 191. Ta je vedena po místních komunikacích a to ve směru z Petřin ulicemi Libocká – U Silnice – Pod Cihelnou – Hodčina – Vlastina a dále po své trase a ve směru na Petřiny pak ulicemi Drnovská – Vlastina – U Silnice – Litovická – Libocká – a dále po své trase. Toto řešení přináší zabezpečení místní obsluhy a vychází z požadavků organizace ROPID a Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

V termínu od 16. 12. 2022 do 15. 4. 2023 probíhá nadále rekonstrukce opěrné zdi vojenského areálu podél parkoviště označeného jako bezejmenná komunikace NN 1376 (grafická příloha s názvem „1. etapa - 3 část“) a přeložky komunikace a přeložky inženýrských sítí u křižovatky s Drnovská ulicí (grafická příloha s názvem „1. etapa - 4 část“).

Aktualizace 11/2022

V ulici Vlastina budou probíhat další opatření a to v souvislosti s přeložkami kabelů inženýrských sítí (elektro PRE a plynovod STL).

Přeložka kabelů elektro je povolena v termínu od 24. 10. do 26. 10.2022, kdy bude realizována přeložka kabelů v křižovatce ulic bezejmenná NN 1377 x Žukovského, z tohoto důvodu bude uzavřen východní výjezd z prostoru parkovitě (viz grafická příloha s názvem „Vlastina – kabelová trasa_I.“).

V termínu od 27. 10. do 29. 10. 2022 pak bude v ulici bezejmenná NN 1377 (parkoviště podél ulice Vlastina) uzavřen jeden z výjezdů z prostoru parkovitě na ulici Vlastina (grafická příloha s názvem „Vlastina-kabelová trasa_II.“).

V termínu od 31. 10. do 20.11.2022 bude realizována přeložka kabelů v prostoru komunikační zeleně podél parkoviště na severní straně ulice Vlastina v úseku cca 200 m za ulicí Ciolkovského směrem k bezejmenné komunikaci NN 5119 (grafická příloha s názvem „Vlastina – kabelová trasa_III.“).

V termínu od 21. 11. do 30. 11.2022 bude přeložkou zasažena severní strana chodníku ulice Vlastina v prostoru od ulice Ciolkovského cca 200 m směrem do centra (grafická příloha s názvem „Vlastina - kabelová trasa_IV.“).

Přeložka STL plynovodu bude realizována v termínu od 1. 11.2022 do 19. 11. 2022, kdy bude prováděna přeložka plynovodu na komunikaci Ciolkovského x bezejmenná ulice NN 1377. Ulice Ciolkovského bude v uvedeném místě zúžena a bude uzavřen výjezd z parkoviště (grafická příloha s názvem „Vlastina - STL plyn_1.“).

V termínu od 20. 11. do 30. 11. 2022 bude uzavřena ulice Ciolkovského v úseku mezi ulicí bezejmenná NN 1377 (od výjezdu z parkoviště) – Vlastina. V ulici Vlastina bude při severní straně zúžený průjezdní profil komunikace. Vjezd do ulice Ciolkovského bude umožněn přes parkoviště po bezejmenné komunikaci NN 1377 (grafická příloha s názvem „Vlastina - STL plyn_2a.“).

V termínu od 1. 12. do 10. 12. 2022 bude uzavřena ulice Ciolkovského v úseku mezi bezejmennou NN 1377 a ulicí Vlastina a v ulici Vlastina bude při jižní straně zúžen průjezdní profil komunikace. Dále bude uzavřena bezejmenná ulice NN 2569 (příjezd na parkoviště z ulice Vlastina) a bude uzavřena bezejmenná ulice NN 1376 v slepé části parkoviště směrem k ulici Drnovská (grafická příloha s názvem „Vlastina - STL plyn_2b.“).

V termínu od 11. 12. do 22. 12. 2022 bude dále uzavřena ulice Ciolkovského mezi ulicemi bezejmenná NN 1377 – Vlastina a dále bude pokračovat uzavírka bezejmenné ulice NN 2569 a uzavírka bezejmenné ulice NN 1376 slepá část parkoviště směrem k ulici Drnovská (grafická příloha s názvem „Vlastina - STL plyn_2c.“).

V termínu od 09.01.2023 do 28.02.2023 bude uzavřena bezejmenná ulice NN 1376, slepá část parkoviště směrem k ulici Drnovská (grafická příloha s názvem „Vlastina - STL plyn_4.“).

Veškerá výše identifikovaná opatření jsou připravena takovým způsobem, aby byla doprava a průjezdnost územím omezována v co nejmenší míře.

Nadále probíhá také dříve avizovaná stavební činnost, jejíž termín platnosti je aktuálně stanoven minimálně do konce letošního roku.

Průběžně také probíhá rekonstrukce opěrné zdi vojenského areálu podél parkoviště označeného jako bezejmenná komunikace NN 1376 (grafická příloha s názvem „0a.etapa_3.část“) a přeložky komunikace a přeložky inženýrských sítí u křižovatky s Drnovská ulicí (grafická příloha s názvem „0a.etapa_4.část“).

Aktualizace 10/2022

Od 04.10. 2022 došlo k další změně  v dopravě, která souvisí s výstavbou akce „Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská“.

Od 04.10. do 11.11.2022  bude probíhat  přeložka vodovodního řadu v ulici Vlastina za křižovatkou s ulicí Drnovská. Dopravní opatření si nevyžádá uzavírku komunikace, ale pouze dojde k vychýlení jízdních pruhů.  Po celou dobu budou zachovány oba jízdní směry.

Průběžně také probíhá rekonstrukce opěrné zdi vojenského areálu podél parkoviště označeného jako bezejmenná komunikace NN 1376 (grafická příloha s názvem „0a.etapa_3.část“) a přeložky komunikace a přeložky inženýrských sítí u křižovatky s Drnovská ulicí (grafická příloha s názvem „0a.etapa_4.část“).

Aktualizace 09/2022

Od 17. září 2022 došlo k dalším podstatným změnám v dopravě, které souvisí s výstavbou akce „Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská“.

Od poloviny září, s platností od 17. 9. 2022 do 15. 12. 2022, je tedy nově uzavřena ulice Vlastina i ve svém dalším úseku, a to mezi ulicemi U Silnice – Častavina. Z hlediska náhradní autobusové dopravy dochází ke změně trasy linky č. 191, která provizorně projíždí ulicemi Drnovská - Vlastina - Častavina - Pod Cihelnou (zde je instalována nová dočasná BUS zastávka) a Hodčina. Tato úprava si vyvolala potřebu úprav směrovosti ulic Častavina, Pod Cihelnou a Hodčina. Současně je také uzavřen severní chodník ulice Vlastina, a to v úseku U Silnice – Klimčina. Toto opatření reprezentuje graficky příloha s názvem „0a.etapa_2.část“.

Nadále probíhá také dříve avizovaná stavební činnost, jejíž termín platnosti je aktuálně stanoven minimálně do konce letošního roku.

Jedná se o uzavírku další části ulice Vlastina, konkrétně v úseku Evropská - U Silnice, zde se realizují přeložky inženýrských sítí a probíhá příprava pro uložení budoucího tramvajového tělesa (viz grafická příloha s názvem „0a.etapa_1.část“).

Průběžně také probíhá rekonstrukce opěrné zdi vojenského areálu podél parkoviště označeného jako bezejmenná komunikace NN 1376 (grafická příloha s názvem „0a.etapa_3.část“) a přeložky komunikace a přeložky inženýrských sítí u křižovatky s Drnovská ulicí (grafická příloha s názvem „0a.etapa_4.část“).

___________________

Na   začátku   července   zahájí   Dopravní  podnik  hl.  m.  Prahy  dlouho připravovanou  výstavbu tramvajové trati směřující k sídlišti na Dědině pod názvem „Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská“.

Stavba bude realizována z úrovně konečné zastávky v obratišti „Divoká Šárka“  a  vytvoří  nových  5  párů zastávek včetně nového obratiště, délka nové trasy bude cca 2,3 km.

V  rámci  zahájení  stavby dojde ke kompletní rekonstrukci opěrné zdi podél vojenského  útvaru,  v  této  souvislosti  bude  od  1. 7. částečně omezeno parkování  místních rezidentů v prostoru podél této zdi. Se stavbou souvisí řada  přeložek inženýrských  sítí  v  celé  lokalitě.  Praha  6  prosadila zkapacitnění parkování v ulici U Silnice, kde vznikne nový parkovací pruh a zhruba 35 nových parkovacích míst.

Dalším   navazujícím  významným  omezením  bude  kompletní  uzavírka  ulice Vlastina,  a  to v úseku mezi ulicemi U Silnice a Evropská od 12. 7., trvat bude několik měsíců.

Uzavírka  je  spojena  s nutností řešit stávající autobusové linkové vedení náhradní  formou.  Linka  225  bude převedena do ulic Evropská a Drnovská s tím,  že  zabezpečí  alespoň obsluhu koncové části sídliště prostřednictvím zastávky Ciolkovského v nové pozici v ulici Drnovská. Linka 191 bude nadále projíždět ulicí Vlastina, avšak její trasa bude v uzavřeném úseku změněna a autobus  bude  v obou směrech projíždět ulicí U Silnice ve směru k Libocké. Provoz linky 108 bude zkrácen pouze do Divoké Šárky.

Celá  akce  bude  spojena  s  četnými  dopravními omezeními, o kterých bude rozhodováno  po  etapách,  další zásadní omezení bude představovat uzavírka celé  křižovatky  Vlastina  x  U  Silnice, termín bude upřesněn ve vazbě na
další opatření.