Peníze v opeře

Akce proběhne jako jedno z představení pro občany. Jde o aktivitu spolku Hurá do opery z.s., který se zabývá popularizací opery. V tomto představení spolek zahraje ukázky z opery La Traviata a Lazebník sevillský a krátce představí i pojem scénická hudba.

Hlavní foto

Hurá do opery z.s. scénicky zpracovává opery jako hodinová představení. Zazní hlavní melodie árií, duet a sborů z oper La Traviata G. Verdiho a Lazebník sevillský G. Rossiniho. Hudební části jsou propojeny dramatizovaným, jednoduchým textem. Tato forma je blízká dětem pro podobnost s hudební pohádkou. Baví však i dospělé diváky.