ZŠ J. A. Komenského na Břevnově se rozšířila díky půdní vestavbě

Břevnovská ZŠ J. A. Komenského bude mít od září pro své žáky k dispozici čtyři nové učebny, knihovnu, sedm kabinetů, a dosud chybějící velkou sborovnu. Přibyla denní místnost a díky vybudování výtahu mají třídy bezbariérový přístup.

Hlavní foto

Rozšíření ZŠ J. A. Komenského o půdní vestavbu provázely komplikace poté, co vysoutěžený zhotovitel odešel ze dne na den od rozdělané práce. Stavba byla dokončena se zpožděním, ale s o to větší úlevou i díky mimořádnému nasazení vedení školy i trpělivosti rodičů. Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé městské části jakožto zřizovatele školy a investora stavby, vedení školy, zástupci servisní organizace Sneo a.s. i zástupci dodavatelské firmy Konsit, která stavbu dokončovala.

„S vestavbou získají naši učitelé nové důstojné prostory, zároveň přibylo mnoho nových kabinetů, kde mohou učitelé společně plánovat výuku. Pro žáky zase máme nové učebny, jak kmenové, tak dvě odborné. Jednu plánujeme využít na rozvoj digitálních kompetencí a vybavit ji počítači, druhou využijeme pro přírodovědný směr, tam budou mikroskopy,“ upřesňuje nově jmenovaná ředitelka školy Kateřina Hrečínová.

Během slavnostního otevření rozšířených prostor totiž došlo k symbolickému předání vedení školy. Dlouholetá ředitelka Ivana Koubková odchází do důchodu a na uvolněné místo rada městské části potvrdila do funkce její zástupkyni Kateřinu Hrečínovou.

Škola současně získala dva nové patrony. „Aby škola zažila nejen stavební, ale i myšlenkový restart, vymysleli jsme, že by obsah výuky měl někdo zaštiťovat. A měl by to být někdo, kdo má vztah k oblastem, které bychom rádi rozvíjeli,“ nastínila novinku Mariana Čapková, místostarostka pro oblast školství.

Zaštiťovat značku Ekoškoly a bdít nad environmentální výchovou bude děkan Fakulty životního prostředí ČZÚ Michael Komárek: „My jako Fakulta životního prostředí na České zemědělské univerzitě spolupracujeme s řadou škol, ale základní škola je to první a ono opravdu, pokud žáci budou už od prvního, druhého stupně vychováváni v tomto ohledu, tak určitě to je pro společnost velice přínosné a pro nás jako pro fakultu je to i pocta.“

Patronem rozšířené výuky etiky se stal Petr Prokop Siostrzonek, arciopat břevnovského kláštera v nedalekém sousedství. „Škola byla původně postavena na klášterním pozemku, tak se budeme snažit pomáhat pedagogům kultivovat žáky, především jejich srdce,“ řekl ke své nové roli Siostrzonek.

Fotogalerie

Související články

Radnice se na jaře rozhodla pomoci rodičům deváťáků s přípravou na přijímací zkoušky na střední školy a nabídla jim příspěvek dva tisíce korun na přípravné kurzy, zkoušky nanečisto, přípravu na talentovky a podobně. Městská část na tento program vyčlenila ve svém rozpočtu jeden milion korun.

Celý článek 19. 7. 2024

O pobyt dětí v mateřských školách v průběhu léta je stabilně velký zájem. Proto se v tomto roce radnice rozhodla vyzkoušet pilotní projekt – běžný provoz v mateřské škole Antonína Čermáka. Cílem je pomoci rodičům vyřešit složitou situaci, kterou každoročně v průběhu letních měsíců se školkovými dětmi řeší, a to kam s dětmi, když nemám dovolenou a nemám dostatek finančních prostředků.

Celý článek 12. 7. 2024