Zneužívání sociálních dávek v Praze 6 odzvonilo

V Praze 6 už tři dny vyplácí sociální pracovníci místo hotovosti peněžní poukázky. Za ty je možné nakoupit jen základní životní potřeby. Hlavním smyslem poukázek je zabránit tomu, aby se peníze vyplácené jako sociální dávky proměňovaly v alkohol, cigarety nebo dokonce drogy.
Hlavní foto

Systém pak má žadatele motivovat k aktivnímu přístupu ke změně vlastní situace a hledání práce a tím také postupnému snížení počtu žadatelů o dávky.

„Prostřednictvím poukázek lze nakoupit potraviny, ošacení, obuv a hygienické potřeby. Jejich zavedení ale automaticky neznamená, že všichni lidé, kteří získají nárok na pomoc v hmotné nouzi, dostanou příspěvky touto formou. Jsou určené především pro ty, kteří se soustavně vyhýbají hledání práce, rekvalifikačních programů či veřejně prospěšným pracím. Poukázkový systém už po dvou dnech fungování začíná ukazovat, kolik lidí vůbec dávky nepotřebuje,“ hodnotí starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

První ovoce poukázkového systému již sklízí Praha 6. A to i přes počáteční obavy. Na začátku tohoto roku, kdy se radnice rozhodla na poukázkový systém přejít a svůj záměr zveřejnila, nastaly i situace, kdy potenciální žadatel dávek vyhrožoval pracovnicím sociálního odboru, že je zabije. A to i v přítomnosti strážníka městské policie. Naštěstí se obavy z možného násilí nenaplnily a systém tak začátkem května začal naostro fungovat.

Notorický příjemce sociální dávek pan Robert tak poprvé v životě dostal příspěvek v hodnotě 3200 Kč na živobytí formou poukázek a nikoliv v hotovosti. To ho evidentně zaskočilo.
“Přestože všichni očekávali z jeho strany bouřlivé reakce, on sám byl skutečností tak překvapen, že pouze sdělil, že si příští měsíc pro žádné dávky už nepřijde,“ řekl starosta Chalupa. Pracovnice sociálního odboru doplnily, že v další kanceláři stihl ještě dodat, že radši pojede dělat do zahraničí.

Zneužívání sociálních dávek určitou skupinou lidí znají snad na všech radnicích. Změnu ve vyplácení, kterou realizuje radnice Prahy 6, pocítili i další adepti. Částky 3200 Kč a 2600 Kč obdrželi od sociálních pracovnic také dva bezdomovci, kteří mají výrazný sklon k alkoholismu. Formou poukázek dostali zhruba 2/3 podíl své sociální dávky, v hotovosti obdrželi cca 400 korun, aby si při shánění práce mohli například pořídit jízdenku na MHD.
„Poukázkový systém si našel i zde legálně žijícího Srba, který do práce také nijak nepospíchal a sociální dávky využíval na zcela jiné účely, než pro které byly určeny. S poukázkami v hodnotě 2200 Kč to rozhodně nebude mít už tak jednoduché,“ domnívá se Chalupa a dodal: „Zažíváme zde i kuriózní situace, když například příjemce sociální dávky ve formě poukázek protestoval s tím, že je silný kuřák a za co si nyní má cigarety koupit,“ doplnil první reakce příjemců při vyplácení sociálních dávek formou poukázek starosta Tomáš Chalupa.

V Praze 6 počítá pilotní projekt s objemem poukázek v hodnotě jednoho milionu korun, ale tato částka není striktní. Lze ji považovat za pohyblivou a pokud se poukázky osvědčí, je možné poskytovat dávky jejich prostřednictvím i nad tento „limit“.

Nový zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb., nabyl účinnosti 1. ledna letošního roku a nahradil zákon o sociální potřebnosti č. 482 z roku 1991. Nový zákon má tři části: Je podle něho možné poskytovat příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. V § 43 odst. 4, kde se hovoří o výplatě dávek, jsou uvedeny jejich možné formy, mezi nimi i ta, kdy se „dávka vyplácí prostřednictvím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě“.

Lidi, kteří dostávají místo peněz poukázky, vybírají přímo příslušné sociální pracovnice, protože své klienty velmi dobře znají. Nepředávají jim je však v plné hodnotě přiznané dávky. Menší část, v průměru asi třetinu, dostávají nadále v penězích.
„Pokud bychom to neudělali, obrátilo by se to proti nám. Lidé by si totiž okamžitě začali stěžovat, že si nemohou koupit třeba paralen nebo musí jezdit MHD načerno,“ řekla Jitka Černá, vedoucí odboru sociálních věcí Prahy 6. Zároveň s poukázkami dostávají jejich příjemci seznam prodejen, v nichž za ně lze nakupovat.

Pozn.: S ohledem na ochranu osobních údajů nejsou ve zprávě uváděna celá jména.

Související články