Životní podmínky v ČR

Vážení občané,

na základě oznámení Českého statistického úřadu Vám sdělujeme, že v době od 21. února do 15. května 2015 bude prováděno šetření prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Šetření se bude týkat životních podmínek domácností v České republice, jehož smyslem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v 32 evropských zemích.

Hlavní foto

Vážení občané,

na základě oznámení Českého statistického úřadu Vám sdělujeme, že v době od 21. února do 15. května 2015 bude prováděno šetření prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Šetření se bude týkat životních podmínek domácností v České republice, jehož smyslem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v 32 evropských zemích.

Pracovníci zapojení do tohoto šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, která je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení tohoto šetření.

Případné dotazy ve smyslu tohoto sdělení směřujte na paní RNDr. Janu Šídlovou, tel.  274 052 084.