Zemřel Jan Sokol, čestný občan Prahy 6

Ve věku 84 let zemřel Jan Sokol, filozof, pedagog, signatář Charty 77, jeden z velkých následovníků a zeť profesora Jana Patočky. Od roku 2014 čestný občan Prahy 6.

Hlavní foto

Jan Sokol se narodil 18. dubna 1936 v Praze. Z kádrových důvodů nebyl po roce 1948 přijat na vysokou školu. Vyučil se zlatníkem a několik let se tak i živil. V 60. letech povolání dost razantně změnil a stal se programátorem software. Mezitím se zúčastňoval bytových seminářů, které pořádal jeho tchán Jan Patočka. Zde získal nadšení pro filozofii, o které dodnes napsal mnoho publikací. V květnu roku 1968 zažil v Paříži studentské stávky. Když Československo o pár měsíců později obsazovala vojska Varšavské smlouvy, byl Jan Sokol v Moskvě. Na konci 70. let dostal text Charty 77 a s překvapením zjistil, že mluvčím Charty je právě jeho tchán. Neváhal proto a dokument podepsal. Po sametové revoluci se stal za Občanské fórum místopředsedou Poslanecké sněmovny. V roce 2000 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity.

 4. září 2014 mu bylo uděleno Čestné občanství Městské části Praha 6: „Jestli jsem v životě něčeho dosáhl, tak proto, že jsem měl štěstí na lidi kolem sebe a na rodinu,“ uvedl tehdy skromně při převzetí ocenění a vzpomenul na svoje dětství na Břevnově, kde žil od roku 1938. „Zažil jsem všechno možné, ale dětské vzpomínky považuji za jedno velké štěstí,“ řekl. 

Hlubokou soustrast pozůstalým.