Závěry z veřejného projednání studie vnitroblok Albánská - Čínská

Ve středu 13. června 2018 se uskutečnila prezentace místním obyvatelům úpravy vnitrobloku Albánská – Čínská. Závěry ze setkání budou předány projektantovi, aby dle nich dopracoval studii do podoby projektové dokumentace k realizaci.

Hlavní foto

PROSTOR  „A“ – SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

 • Bude zrušen současný povrch včetně zahradních obrubníků
 • Celá plocha bude kontinuálně zatravněna
 • Budou ponechány plotové zábrany v „čelech“ hřiště
 • Zbývající dvě strany hřiště budou oploceny nízkým plůtkem cca 70 – 80 cm (typ jako na dětských hřištích) s jednou vstupní brankou, která rovněž umožní vjezd zahradní technicky pro provádění seče trávy
 • Na hřiště budou doplněny dvě branky na fotbal
 • Na vstupní branku  hřiště bude instalována cedule „Zákaz vstupu se psy“

 

PROSTOE „B“ – HŘIŠTĚ NA PETANQUE

 • Bude opraven mlatový hrací povrch hřiště
 • Pokud to dovolí rozložení inženýrských sítí v této části vnitrobloku, budou zde vysazeny 1 – 2 vzrostlé stromy

 

PROSTOR „C“ – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

 • Do oploceného prostoru dětského hřiště bude dosazeno několik laviček
 • Na vstupní branku dětského hřiště bude instalována cedule „Zákaz vstupu se psy“

 

PROSTOR „D“ – OSTATNÍ ZELEŇ

 • Zadní prostor se vzrostlými stromy zůstane zcela beze změny  
 • Vyfrézovat pařezy
 • Úprava prostoru pod jehličnany (rekultivovat)

Související články

Na dvou místech v Praze 6 – na Dejvické ulici a u metra Hradčanská byly instalovány unikátní lampy připomínající strom. Díky popínavým rostlinám navíc přináší do města zeleň. Zároveň slouží jako lavička a provoz je úsporný.

Celý článek7. 9. 2022