Zastupitelstvo Prahy 6 schválilo rozpočet na rok 2021

V reakci na ekonomické dopady koronaviru Praha 6 pro příští rok sníží běžné výdaje o 35 milionů korun, nadále ovšem plánuje rozvojové investice, a to zejména do školství a vlastního bytového fondu. Současně je připravena na mimořádné výdaje v souvislosti s řešením pandemie. Vyplývá to z rozpočtu, který dnes schválili zastupitelé městské části. Rozpočet bude nově dostupný přes aplikaci CityVizor v tzv. rozklikávací podobě.  

Hlavní foto

Praha 6 očekává celkové příjmy pro rok 2021 ve výši 748 milionů korun, hospodařit pak bude souhrnnými výdaji ve výši 1,15 miliardy korun. „Do příjmů městské části se promítl dopad koronavirové pandemie, zavádíme tak prakticky ve všech odvětvích úsporná opatření. Díky tomu jsme oproti letošnímu roku ušetřili v plánovaném rozpočtu v oblasti běžných výdajů 35 milionů korun. Rozpočet na rok 2021 je tedy mezi rozpočtovými příjmy a provozními výdaji sestaven jako vyrovnaný,“ sděluje Jaromír Vaculík, místostarosta Prahy 6 pro ekonomiku.  

Na příjmové straně rozpočtu očekává Praha 6 propad zejména u příjmů z poplatků z pobytu a z dalších správních poplatků. Snížené příjmy předpokládá i u výnosů z podnikatelské činnosti, a sice od podnikatelů, kteří si od městské části pronajímají provozovny. „Na horší časy jsme zásluhou rozpočtově odpovědného chování v předešlých letech připraveni. Nebudeme tak ani odkládat investice, neboť je pro rozvoj městské části považujeme za klíčové. Do kapitálových výdajů zařazujeme projekty, které podléhají uzavřeným smluvním vztahům, popřípadě jsou již realizovány. Stejně tak počítáme s projekty, z nichž většina byla již plánována v minulosti a z pohledu řádného hospodaření je jejich realizace nezbytná,“ přibližuje investiční strategii Prahy 6 Jaromír Vaculík.

Nejvíce investic – celkově jde o více než 168 milionů korun – pojme z rozpočtu městské části oblast školství, jde zejména o rekonstrukce budov základních a mateřských škol či sportovišť při školách. Dalších celkem 111 milionů korun Praha 6 investuje do rekonstrukcí a oprav bytového fondu, který vlastní.

Městská část Praha 6 současně v rozpočtu na rok 2021 počítá s rezervou na možné řešení krizových opatření v souvislosti s koronavirem. „Máme připravené mimořádné finanční prostředky na nákup ochranných zdravotních pomůcek pro úřad a také pro všechny příspěvkové organizace městské části, a to ve výši 20 milionů korun. Jestliže jako městská část obdržíme na řešení pandemie dotaci od hlavního města nebo ze státního rozpočtu, prostředky z rezervy se do rozpočtu nezapojí,“ vysvětluje Jaromír Vaculík a dodává: „Budeme také sledovat reakci státu a hlavního města ohledně případné pomoci podnikatelům a samostatně výdělečně činným osobám. Podle potřeby bychom pak zareagovali vlastní formou podpory, například odpuštěním části nájmu, jako tomu bylo letos v září.“

Rozpočet Prahy 6 pro příští rok si bude moci veřejnost detailně prohlédnout přes aplikaci CityVizor, která je propojena s účetním systémem městské části. Poskytuje tak komplexní přehled o jednotlivých rozpočtových kapitolách a průběžně i o čerpání konkrétních položek. Veškerá data budou do aplikace nahrána do konce ledna 2021.

Související články