Modernizace železnice Dejvice–Veleslavín: Zastupitelstvo podpořilo variantu Jih

Zastupitelstvo Prahy 6 dnes na svém 15. zasedání projednalo plánovanou modernizaci železniční trati v úseku Dejvice–Veleslavín, jejímž investorem je Správa železnic. Z možností trasování zastupitelé vyjádřili podporu doporučené variantě Jih.

Hlavní foto

Městská část požádala Správu železnic o znalecké posudky řešení železničního úseku mezi Dejvicemi a Veleslavínem. Ten je součástí dálkové trati na Kladno, u níž se předpokládá i odbočka na Letiště Václava Havla Praha. Výsledky znaleckých posudků dnes zástupci Správy železnic prezentovali zastupitelstvu městské části.

Z uvažovaných čtyř možností vedení trati v daném úseku se dle analýz, které zpracovali odborníci z univerzity v Bochumi a rovněž z České geologické služby, jeví jako nejvhodnější tzv. Jižní varianta. Zastupitelstvo městské části Praha 6 dnes této jižní variantě vyjádřilo podporu.  

K přednostem varianty Jih patří to, že nekoliduje s žádným limitujícím objektem, ve srovnání s ostatními variantami představuje nejpřímější možnou trasu a má i nejhlubší vedení pod terénem (73 % raženého úseku leží více než 50 m pod zemí).

„Varianta Jih vyšla jako nejlepší z námi požadovaných posudků. Věříme, že tato maximálně odkloněná trasa, která vede v mimořádné hloubce, nebude v rámci území Prahy 6 vyvolávat žádné konflikty. Předpokládáme také, že moderní železnice zlepší dopravní obslužnost této oblasti a přinese rozšíření zdejší infrastruktury. Kromě toho na povrchu vznikne zahloubením trasy tzv. zelená radiála, která umožní široké volnočasové vyžití,“ popisuje radní Prahy 6 pro strategický rozvoj Eva Smutná a doplňuje: „Po dnešním hlasování se můžeme společně se Správou železnic plně věnovat důležitým povrchovým úsekům, například v okolí Liboce.“

Správa železnic odhaduje, že výstavba nové trati Dejvice–Veleslavín začne po roce 2025 a potrvá přibližně dva a půl roku. Předpokládané náklady na výstavbu pro kompletní úsek Výstaviště–Veleslavín činí přibližně 13 miliard korun. Zprovoznění železničního spojení na Letiště Václava Havla Praha se předpokládá mezi lety 2028 a 2029.  

Zdroj vizualizace a videa: SŽ

Související články

Sedm ořešáků královských tvoří památné místo v Praze 6 věnované připomínce vypálení obce Lidice, od něhož letos uplyne 80 let. Stromy zde vyrostly z ořechů, které byly v létě 1942 posbírány přímo v nacisty obklíčených Lidicích. Přírodní památník na pomezí Vokovic a Veleslavína dnes otevřela městská část Praha 6.  

Celý článek9. 6. 2022