Zastupitelé se sešli kvůli Key Investments

Dnes proběhlo šestihodinnové jednání zastupitelstva Prahy 6 k jedinému bodu - správa aktiv městské části prostřednictvím společnosti Key Investments. Pro zastupitele a veřejnost to bylo také premiérové jednání ve velkém zasedacím sále na radnici.

Hlavní foto

Na závěr dnešního jednání zastupitelé schválili své usnesení 24 hlasy, nikdo nebyl proti a 9 zastupitelů se zdrželo hlasování. Zastupitelé si zároveň vyžádali průběžné informace o dalším vývoji situace a uskutečněných opatřeních.

Zastupitelstvo konstatovalo, že společnost KEY INVESTMENTS a.s. porušila ustanovení smlouvy č. 585/EO/2003 ze dne 27.8.2003 o obhospodařování cenných papírů, čímž vystavila Městskou část Praha 6 riziku možné finanční ztráty v budoucích letech (např. porušení ust. čl. 4 odst. 7 ohledně 10 denní likvidity).

Zároveň podle zastupitelstva došlo k selhání regulačních mechanismů - České národní banky, která jako orgán dohledu nad finančním a kapitálovým trhem nedostatečně konala ve vztahu ke kontrole společnosti KEY INVESTMENTS a.s.

Zastupitelé souhlasí, aby

1/ Městská část Praha 6 s ohledem na porušení smlouvy ze strany KEY INVESTMENTS a.s. a nedostatečný postup České národní banky ve věci výkonu dohledu nad finančním a kapitálovým trhem podnikla všechny potřebné právní kroky včetně žalob.

2/ Městská část Praha 6 ve věci výše uvedené uzavřela smluvní vztah s příslušnými advokátními kancelářemi, přičemž bere na vědomí, že dosud v této věci byla pověřena Advokátní kancelář Kříž a Bělina

3/ s finančním limitem ve výši 5.000.000,- Kč pro úhradu nákladů na vedení soudního řízení a právního zastoupení v případě kdyby v budoucnu bylo efektivní podat žalobu na náhradu případné škody

4/ aby městská část ohledně přípravy a vedení případných soudních sporů jakož i ostatních právních kroků spolupracovala s ostatními městy a obcemi v České republice – klienty společnosti KEY INVESTMENTS a.s.

ikonka typu souboru image/jpeg Výzva všem municipalitám [ JPG • 138kB • 1241×1766 (8bit 3ch) ]

Zastupitelé uložili také předsedovi finančního výboru zřídit expertní pracovní skupinu, která zpracuje komplexní návrh koncepce dalšího nakládání s volnými finančními prostředky Městské části Praha 6 a předložit jej k projednání Zastupitelstvu Městské části Praha 6, přičemž dává pracovní skupině ke zvážení, zda při stanovení koncepce stanovit principy tak, že do portfolia Městské části Praha 6 bude možné nakupovat pouze investiční instrumenty, které:

- jsou kotované a obchodovatelné na trzích regulovaných Českou národní bankou
- mají rating udělený agenturou, která je na seznamu ratingových agentur vedeném Českou národní bankou
- vykazují pouze rating určité předem stanovené hodnoty 

Související články

Praha 6 od července přebírá od Magistrátu hlavního města Prahy agendu přestupků. Za tímto účelem vzniklo oddělení přestupků, které bude součástí odboru přestupkového řízení, a od 22. dubna bude nově v provozu v poliklinice Pod Marjánkou na Břevnově. Ve dnech 18. a 19. 4. se odbor přestupkového řízení stěhuje z původní adresy Dr. Zikmunda Wintra 768/20 na polikliniku a v těchto dnech bude pro veřejnost uzavřen.

Celý článek 16. 4. 2024

Praha 6 od července přebírá od Magistrátu hlavního města Prahy agendu přestupků. Za tímto účelem vzniklo oddělení přestupků, které bude součástí odboru přestupkového řízení, a od 22. dubna bude nově v provozu v poliklinice Pod Marjánkou na Břevnově. Ve dnech 18. a 19. 4. se odbor přestupkového řízení stěhuje z původní adresy Dr. Zikmunda Wintra 768/20 na polikliniku a v těchto dnech bude pro veřejnost uzavřen.

Celý článek 16. 4. 2024