Zastupitelé odhlasovali finanční pomoc 110 milionů pro Prahu 6

Zastupitelé dnes projednali a schválili finanční rozsah opatření, která mají snížit dopady pandemie COVID-19. Finanční pomoc je rozdělena do dvou záchranných balíčků za 110 milionů korun.

Hlavní foto

První balíček má limit 50 milionů korun. Část z něj již byla vydána na nákup ochranných pomůcek a dalšího materiálu (cca 9 milionů korun), dva a půl milionu korun putovalo formou navýšení provozního příspěvku školským zařízením na zajištění dezinfekce prostor, dezinfekční a ochranné prostředky nebo výdaje za potraviny na zajištění stravování dětí rodičů pracujících v záchranných složkách. Okamžitá pomoc 2,5 milionů směřovala do Pečovatelské služby a stejná částka do LDN, mimo jiné třeba na pořízení notebooků a tabletů pro komunikaci hospitalizovaných s blízkými nebo rozvedení wifi po budově. V LDN vznikl finanční deficit výpadkem úhrad zdravotních pojišťoven vzhledem k nutnosti nepřijímat nové pacienty a vytvořit lůžkovou rezervu pro případy karantény.
 
Záchranný balíček I počítá i s poukázkami formou stravenek, které lze použít na nákup potravin, léků, vitamínů a potravinových doplňků pro seniory a děti ze sociálně slabých rodin nebo s příspěvky na letní tábory a letní školičky. Výběr těch, ke kterým pomoc zamíří, bude vycházet z evidence sociálně slabých rodin a osob, se kterými sociální odbor průběžně pracuje a bude schválen radou. Ze zvláštního fondu starosty s rozpočtem 5 milionů korun bude možné řešit individuální pomoc u zvlášť tíživých případů postižených propadem příjmů v době pandemie, tyto případy bude posuzovat pracovní skupina k tomu určená. Fond starosty bude řešit snížení nebo odpuštění nájmu zdravotnickým a sociálním zařízením, neziskovým organizacím, které musely omezit nebo zastavit činnost.

V Záchranném balíčku je zahrnuto i sanování propadu příjmů, které v rozpočtu Prahy 6 způsobí rozhodnutí odložit nájmy provozovatelům nebytových prostor, odpuštění místních poplatků nebo odpuštění poplatků za zóny placeného stání. Praha 6 ale nejdřív hodlá reagovat a navázat na pomoc, kterou poskytne vláda a hlavní město, celkový rozsah pomoci ozřejmí až poté, co budou známé kroky ze strany státu.

Zastupitelé zároveň připravují druhý Záchranný balíček s finančním objemem až 60 milionů korun, který bude navazovat na okamžitou pomoc z prvního balíčku. Podpora by měla směřovat k šestkovým podnikatelům a občanům zasaženým pandemií. Záchranný balíček II bude vypracovaný do poloviny června. O jeho podobě probíhají jednání a zvažují se možnosti podpory, mimo jiné například v podobě voucherů, které by bylo možné uplatnit v místních provozovnách.


Související články

V centrech sociální péče Prahy 6 se očkovalo třetí dávkou vakcíny proti nemoci covid-19. Očkování se dnes dobrovolně zúčastnilo 55 seniorů z městské části. Přeočkovat se v předešlých dnech nechali rovněž obyvatelé domů s pečovatelskou službou, pacienti v léčebně dlouhodobě nemocných a také zaměstnanci těchto zařízení. Vakcinaci zajistila městská část Praha 6 ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí.

Celý článek23. 11. 2021