Zastupitelé jednali o petici nájemníků

Zastupitelstvo městské části Praha 6 se dnes na svém mimořádném zasedání zabývalo peticí nájemníků z obecních bytů.
Hlavní foto

Zastupitelé schválili nakonec usnesení, ve kterém žádají Vládu České republiky, aby v co nejkratší době předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh zákona o sociálním bydlení.

Zároveň zastupitelé uložili radě městské části, aby připravila pro sestavení rozpočtu na rok 2010 analýzu výše příjmů z nájmů bytů a nebytových prostor v bytových domech ve vlastnictví městské části a nákladů spojených s údržbou a rekonstrukcemi těchto bytů a nebytových prostor za roky 2004 - 2008.

Petice, kterou podle zástupce nájemníků Jakuba Votruby podepsala téměř tisícovka lidí, požadovala snížení nájemného. Kvalita bydlení prý neodpovídá ceně nájemného. Radnice snižování nájemného nepřipravuje. Dosud zastavila deregulaci, vyplácí peněžní pomoc na úhradu deregulovaného nájemného a nabízí výměny bytů z "větších do menších".

Zastupitelé snižování nájemného v obecních bytech považují za diskriminační vůči nájemníkům u soukromých vlastníků. Obecní byty se naopak snaží postupně opravovat. Letos opraví 14 domů; příští rok mají přijít na řadu např. čtyři dvojdomy v ulici Nad Kajetánkou. Kompletní rekonstrukce včetně změny vytápění a vybudování výtahu jednoho z nich bude stát 41,5 milionů korun.

V opravovaných domech radnice nájemníkům odpouští první měsíc nájemné v plné výši, v dalších měsících pak 40 procent při úplných a 20 procent při částečných rekonstrukcích. Invalidům, seniorům, samoživitelkám starajícím se o zdravotně postižené dítě a nově od dubna také rodinám, jež mají alespoň jedno dítě do tří let, jejichž příjmy jsou nižší než 250 procent životního minima, radnice na nájemné přispívá. Přijít si můžou až na 20.000 korun ročně, a to nájemníci nejen v obecních, ale i v soukromých bytech. Za první čtvrtletí vyplatila radnice na úhradu deregulovaného nájemného částku 100 tisíc korun. Z 39 žadatelů jich bylo 24 od soukromého vlastníka a jen 15 z obecních bytů. Praha 6 vlastní 85 domů, v kterých je 1400 bytů.

Související články