Zářivky v komunálním odpadu mohou ohrožovat lidské zdraví

Kolektivní systém Ekolamp a radnice městské části Praha 6 zahájily pilotní projekt, který má obyvatelům tohoto obvodu nabídnout více možností pro zpětný odběr nefunkčních kompaktních a lineárních zářivek.
Hlavní foto

Ve spolupráci s místními obchody a školami bylo vytvořeno 31 nových sběrných míst. Důležitou součástí projektu je i informační kampaň, jež je zaměřena na školy i širokou veřejnost. Na základě výsledků pilotního projektu bude dále rozšiřována sběrná síť v Praze i v dalších místech v České republice.

„Jen málo lidí si uvědomuje, že vysloužilé zářivky nejsou běžným komunálním odpadem. Obsahují totiž malé množství rtuti, která se při rozbití uvolňuje do okolí a může poškodit nejen životní prostředí, ale i lidské zdraví,“ vysvětluje potřebu ekologického zpracování nefunkčních zářivek Zuzana Křenková z neziskové společnosti Ekolamp, která jejich sběr i recyklaci zajišťuje. „Rozhodli jsme se náš projekt zahájit v Praze, protože podle nedávného průzkumu právě v našem hlavním městě končí v popelnici kolem 80 % nefunkčních zářivek, což je téměř dvojnásobek oproti zbytku republiky,“ dodává Křenková.

„Naše účast v projektu je jen další službou občanům a budu považovat za úspěch, když se zkušenost z naší městské části stane inspirací pro řešení sběru zářivek v celé Praze,“ říká radní Jan Záruba, který je v Praze 6 zodpovědný za životní prostředí. Tato městská část nabízí pro potřeby pilotního projektu nejen své informační kanceláře, ale i bohatou škálu přímých komunikačních prostředků s obyvateli, které zahrnují jak klasické webové stránky, tak internetové zpravodajství či zasílání informačních SMS zpráv. „Zapojení se do sběru zářivek a informační kampaně je přirozeným rozšířením ekologické výchovy našich žáků,“ říká Jana Matoušová, ředitelka ZŠ Červený Vrch, jedné ze škol zapojených do projektu.

Úsporné kompaktní a lineární zářivky používá přibližně polovina českých domácností a s ohledem na rostoucí cenu elektřiny jejich obliba stále roste. Správné nakládání se zářivkami, které doslouží, má přímý dopad na kvalitu životního prostředí. Při recyklaci lze navíc opětovně využít až 90 % materiálu v nové výrobě.

Související články

Některé z lokalit Prahy 6 trpí během zimních měsíců zhoršenou kvalitou vzduchu způsobenou lokálními topeništi a vlivem inverzí. Jaké skutečné hodnoty mají koncentrace prachových částic, bude Praha 6 zjišťovat během letošní zimy, a to díky projektu financovanému z Norských fondů.

Celý článek27. 11. 2023