Zápisy do mateřských škol

V úterý 4. května probíhají v Praze 6 zápisy do školek. I letos je rodičům usnadnil elektronický rezervační systém, díky kterému je tento proces pohodlnější a rychlejší, ale v době pandemie také bezpečnější. 

Hlavní foto

Rodiče mohou vybírat z více než tří desítek mateřských škol nejrůznějšího zaměření. Čas zahájení a ukončení zápisu si určují jednotlivé mateřské školy. Rodiče během dne odevzdávají ve školkách přihlášky dítěte, termín návštěvy si zájemci mohli objednat díky rezervačnímu systému. V něm zároveň předem vyplnili údaje potřebné pro přihlášení dítěte. Vytištěnou, lékařem potvrzenou a vlastnoručně podepsanou žádost v den zápisu odevzdávají do školky spolu s dokladem, kterým prokazují trvalý pobyt dítěte v městské části.  Dále dokládají k nahlédnutí rodný list dítěte. Ve výjimečných případech, třeba pokud je rodina v karanténě, lze žádost odeslat také poštou. Samozřejmostí je i možnost využít soukromou datovou schránku či e-mail se zaručeným elektronickým podpisem. „Věřím, že i letos zvládneme bezpečně zorganizovat zápisy a dokážeme přijmout i všechny tříleté děti, současně ale intenzivně pracujeme na přípravě staveb, které nám kapacitu školek navýší,“ říká Marie Kubíková, radní pro školství Prahy 6.

Průběh zápisu mohou rodiče sledovat na stránkách www.jakdoskolky.cz. 6. května od 10.30 do 11.30 hodin mají možnost nahlédnout do spisu dítěte a ve 12 hodin se na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých mateřských škol objeví seznamy přijatých dětí pod unikátními registračními kódy, které obdrží v mateřské škole po odevzdání přihlášky.
11. května od 13 do 17 hodin je třeba odevzdat zápisový lístek přijatých dětí do zvolené mateřské školy. Od 10. května do konce července lze sledovat průběžné pořadí dosud neumístěných dětí, aktualizace bude prováděna ředitelkami škol jedenkrát týdně.
Pokud nebude dítě přijaté, po 4. červnu obdržíte poštou do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. Stále ale existuje reálná šance, že se dítě dostane do školky v průběhu následujících měsíců.

Důležité termíny

  • 4. května odevzdání žádosti o přijetí
  • 6. května od 10.30 do 11.30 hod. možnost nahlédnutí do spisu dítěte
  • 6. května od 12 hodin zveřejnění výsledků zápisu na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých mateřských škol pod unikátním registračním kódem dítěte – seznam přijatých dětí
  • 11. května od 13 do 17 hod. odevzdání zápisového lístku přijatých dětí do zvolené mateřské školy
  • Od 10. května do 31. července lze po zadání kódu sledovat průběžné pořadí dosud neumístěných dětí