Záměr dostavby části Pražského okruhu má od Prahy 6 zelenou

Rada městské části Praha 6 souhlasí se záměrem dostavby části Pražského okruhu v úseku mezi Ruzyní a Březiněvsí. Má však několik podmínek.

Hlavní foto

Městská část Praha 6 dostavbu Pražského okruhu dlouhodobě podporuje. Upozorňuje ovšem, že hlavní město Praha bude muset připravit taková opatření, která by zmírnila negativní aspekty související s jeho provozem.

„Výpočty předložené v rámci dokumentace vlivů záměru na životní prostředí ukazují, že na některých komunikacích Prahy 6 může dojít k dalšímu nárůstu dopravních intenzit. To se týká např. ulice Jugoslávských partyzánů nebo Horoměřická. Důrazně proto požadujeme po hlavním městě Praze, aby zajistilo realizaci světelných závor na komunikacích přicházejících do hlavního města Prahy. Dalším opatřením je i používání tzv. tichého asfaltu na povrchu komunikací s velkým nárůstem dopravního zatížení a vyhlášení zákazu dopravních prostředků s hmotností nad 12t na předmětných příjezdových komunikacích,“ uvádí Petr Palacký, radní pro životní prostředí a klima.

Praha 6 vedle toho dlouhodobě uplatňuje požadavek nalezení dopravního obchvatu Dejvic a Bubenče. Požaduje proto po hlavním městě urychlení přípravy staveb komunikace Evropská – Svatovítská a tunelového spojení Evropská – Podbabská.

Městskou částí Praha 6 vjíždí doprava do hlavního města hned „čtyřmi branami“ – Karlovarskou, Evropskou, Horoměřickou a Podbabskou. „Našim cílem je v ranní špičce regulovat počet přijíždějících aut do Prahy 6 ze Středočeského kraje a podporovat příjezd vozidel MHD. Proto chceme, aby byl zřízen BUS pruh na ulicích Karlovarská a Horoměřická, kde dosud chybí. Dále budeme tlačit na stavby P+R parkovišť na Dlouhé míli, v Suchdole a v Horoměřicích, ,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu.

Hlavním cílem stavby má být převedení tranzitní dálkové dopravy na nadřazený komunikační systém, zároveň ale i redistribuce cílové dopravy na hranicích metropole a převedení některých dopravních vztahů mezi okrajovými částmi města. Celková délka tohoto úseku je něco málo přes 15 kilometrů. Jeho zhruba dvě třetiny se nacházejí na území Hlavního města Prahy, zbývající třetina pak na území Středočeského kraje.