Zahájení projektu STOP – odcizené vozidlo

Radnice Prahy 6 v rámci svého nového projektu „STOP-odcizené vozidlo!“ vybavila specializované pracoviště Policie ČR OŘ Praha I v Bubenči novými technickými prostředky k vyhledávání odcizených vozidel monitoringem v ulicích Prahy 6.
Hlavní foto

Jde o systém pro rozpoznávání registračních značek vozidel s názvem LOOK, za který radnice zaplatila 400 tisíc korun.

„Snižování nápadu trestné činnosti krádeže motorových vozidel patří nadále mezi priority Prahy 6. Projekt STOP-odcizené vozidlo však tímto nekončí. Připravujeme s policií i další formy spolupráce,“ vysvětlil rozhodnutí radních starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Nová metoda spočívá v provádění monitoringu specializovaným oddělením Policie ČR OŘ Praha I v ulicích Prahy 6, s cílem operativně vyhledávat odcizená vozidla a uskutečňovat policejní zásah. Ke zjišťování odcizených vozidel v terénu může nyní policie využívat nové technické prostředky, které dokáží porovnávat registrační značky vozidel s aktuální databází odcizených vozidel.

“Systém LOOK by v blízké budoucnosti měl být v Praze 6 také napojený na kamery městského kamerového bezpečnostního systému, takže kontrola registračních značek vozidel by v tu chvíli byla možná na více místech najednou,“ doplnil starosta Chalupa.

V současnosti je jedním z takových technických prostředků tzv. systém LOOK, který se skládá z kamery a notebooku a používá se zpravidla v policejním voze ve spojení s policejní radiostanicí Matra. Základem systému je schopnost vyhledat registrační značku ve videosignálu z kamery a zpracovat ji do textové podoby. Díky speciálnímu hardwaru dokáže zpracovávat signál až ze čtyř kamer zároveň rychlostí 10 snímků za vteřinu. Rozpoznanou registrační značku pak porovná se zájmovými databázemi. Díky tomu je např. schopen odhalit odcizená vozidla či vozidla jedoucí pod jinou nebo falešnou značkou. Systém je již ve svém stacionárním provedení zaveden na 77 hraničních přechodech.

Praha 6 je obyvateli metropole dlouhodobě považována za nejbezpečnější městskou část. To je jeden ze závěrů průzkumu pocitu bezpečí, který mezi obyvateli Prahy provedl magistrát v letech 2004, 1999 a 1997.
„Je to příjemné zjištění. To, jak se lidé v Praze 6 cítí, je velmi důležité. Rozhodně bych však výsledek průzkumu nepřeceňoval. Nejpalčivějším problémem jsou stále krádeže a vykrádání motorových vozidel,“ zdůvodnil snahu radnice o ještě vyšší bezpečnost Tomáš Chalupa.

Související články