SPECIÁL: ZAČÍNAJÍ ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD

V městské části Praha 6 začíná v příštím týdnu zápisy do prvních tříd základních škol. Zápisy dětí do prvních tříd se v patnácti školách, jejichž zřizovatelem je Praha 6 letos uskuteční v termínech 3. a 4. února 2015 v odpoledních hodinách. Patnáct základních škol v Praze 6, jejichž zřizovatelem je městská část, je připraveno přijmout 1 114 nových žáků.

Hlavní foto

„Ředitelé škol se i letos shodli na základních kritériích, podle kterých budou děti do škol přijímány. Na prvním místě jsou přijímány děti ze spádové oblasti školy. Poté dítě, které má v Praze 6 trvalý pobyt a přednost budou mít děti, kdy školu již navštěvuje starší sourozenec. Následně budou přijaty děti s trvalým pobytem v hlavním městě a pak teprve dojde na ostatní zájemce. Rodiče se mohou se svými dětmi dostavit k zápisu do libovolně zvolené školy,“ řekl Jan Lacina (STAN), zástupce starosty Prahy 6 pro oblast školství.

Co s sebou k zápisu

K zápisu se dostaví dítě v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce, který s sebou vezme rodný list dítěte a občanský průkaz pro potvrzení trvalého bydliště.

Kritéria přijímání dětí do 1. tříd základních škol v Praze 6

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

2. Děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem téže školy.

3. Děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 6.

4. Děti, jejichž starší sourozenec s trvalým pobytem v hl. m. Praze, je žákem téže školy.

5. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze.

6. Ostatní zájemci.

Pokud škola dle zveřejněných kritérií některé žáky nebude moci přijmout, rodiče se mohou obrátit na spádovou školu nebo jinou školu s volnou kapacitou. Základní školy pak musí, dle školského zákona, přijmout děti ze spádového obvodu školy. U některých škol došlo od 1. ledna 2015 k dílčím úpravám. Spádové oblasti základních škol, tedy adresy trvalého bydliště, ze kterých je škola povinna přijmout dítě do první třídy, naleznete na www.praha6.cz/spadove_oblasti.html

O odklad povinné školní docházky je možné žádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku, kteří jsou již do ZŠ přijati, mohou být školou vyzváni, aby se k zápisu opakovaně dostavili kvůli potvrzení nástupu do školy od září 2015.

Seznam přijatých žáků oznamuje škola vyvěšením na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Přehled základních informací o jednotlivých základních školách je na webových stránkách http://www.praha6.cz/zakladni_skoly.html nebo na portálu Jak do školy http://www.jakdoskoly.cz/zakladni-skoly/

Podrobnější informace k zápisu, včetně kritérií a časového vymezení, budou zveřejněny na stránkách jednotlivých škol.

Odpovědi na případné dotazy poskytují pracovníci odboru školství Úřadu MČ Prahy 6 (tel.:  220 189 551 nebo  220 189 456).

Základní školy

Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6

Antonína Čermáka 6/1022, Praha 6 - Bubeneč, 160 00, IČO: 48133850,

www.zscermaka.cz

ředitel: Mgr. Petr Karvánek

tel.:

 224 311 116, E-mail:

Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26

Alžírská 26/680, Praha 6 - Vokovice, 160 00, IČO: 48133809,

www.zscvrch.cz

ředitelka: Mgr. Jana Matoušová

tel.:

 235 007 511, E-mail:

Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930

nám. Svobody 3/930, Praha 6 - Bubeneč, 160 00, IČO: 48133892,

www.zsemydestinnove.cz

ředitel: Mgr. Ota Bažant

tel.:

 224 311 370, E-mail:

Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1

U Dělnického cvičiště 1/1100, Praha 6 - Břevnov, 169 00, IČO: 48133817,

www.jakomenskeho.cz

ředitel: Mgr. Luděk Soustružník

tel.:

 233 351 684, E-mail:

Základní škola a Mateřská škola Na Dlouhém lánu, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43

Na Dlouhém lánu 43/555, Praha 6 - Vokovice, 160 00, IČO: 68407122,

www.zsdlouhylan.cz

ředitelka: RNDr. Anna Jelínková

tel.:

 235 354 368, E-mail:

Základní škola a Mateřská škola Petřiny - jih, Praha 6, Šantrochova 2

Šantrochova 2/1800, Praha 6 - Břevnov, 162 00, IČO: 48133779,

www.petrinyjih.cz

ředitelka: Mgr. Vladimíra Koreňová

tel.:

 235 361 223, E-mail:

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, nám. Českého povstání 6

nám. Českého povstání 6/511, Praha 6 - Ruzyně, 161 00, IČO: 49624521,

úřední hod.:

www.zstgmruzyne.cz

ředitelka: Mgr. Dana Hudečková

tel.:

 235 301 766, E-mail:

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Bílá 1

Bílá 1/1784, Praha 6 - Dejvice, 160 00, IČO: 48133833,

úřední hod.:

www.zsbila.cz

ředitel: Mgr. Martin Molčík

tel.:

 246 037 731, E-mail:

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2

nám. Svobody 2/930, Praha 6 - Bubeneč, 160 00, IČO: 67798543,

www.zs-ns2.cz

ředitelka: Mgr. Michaela Rybářová

tel.:

 224 311 371, E-mail:

Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6

Žukovského 6/580, Praha 6 - Liboc, 161 00, IČO: 48133914,

úřední hod.:

www.zsdedina.cz

ředitel: Mgr. Mojmír Dunděra

tel.:

 235 359 229, E-mail:

Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29

Sušická 29/1000, Praha 6 - Dejvice, 160 00, IČO: 48133787,

www.zshanspaulka.cz

ředitelka: Ing. Marie Pojerová

tel.:

 224 310 365, E-mail:

Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52

Bělohorská 52/417, Praha 6 - Břevnov, 169 00, IČO: 63834341,

úřední hod.:

www.zsmarjankapraha6.cz

ředitelka: Mgr. Anna Niklová

tel.:

 220 517 391, E-mail:

Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1

Norbertov 1/126, Praha 6 - Střešovice, 162 00, IČO: 48133906,

www.norbertov.cz

ředitelka: Mgr. Karolína Čermáková

tel.:

 234 674 514, E-mail:

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43

Na Okraji 43/305, Praha 6 - Veleslavín, 162 00, IČO: 48133795,

www.zspetriny.cz

ředitelka: Mgr. Jana Kindlová

tel.:

 235 090 730, E-mail:

Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2

Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 - Břevnov, 169 00, IČO: 48133761,

úřední hod.:

www.zspodmarjankou.cz

ředitelka: Mgr. Marcela Zavadilová

tel.:

 220 513 176, E-mail:

Související články

Bubenečské základní školy E. Destinnové a nám. Svobody v Praze 6 přivítaly 1. září školáky v nových prostorách. Komplex základních škol se rozrostl o nové třídy i odborné učebny, které vznikly půdní vestavbou. Kapacita obou škol se tak navýšila o 240 míst a obě jsou nyní bezbariérové.

Celý článek1. 9. 2022