Z trubek opět na povrch

Další část Litovicko-Šáreckého potoka, který od 60. let 20. století tekl v trubkách, je zpět na povrchu. Hlavní město dokončilo revitalizaci potoka v úseku mezi ulicemi Přílepská a Jinočanská v Ruzyni. Ta spočívala v otevření a zejména zkapacitnění zakryté části potoka mezi zástavbou.

Hlavní foto Foto: web Pražská příroda

„Jsem velmi rád, že hlavní město přistupuje k úpravám Litovicko-Šáreckého potoka, které mu navrací přírodní charakter. Na řadu by nyní měl přijít úsek mezi Přílepskou a Statenickou. V Praze 6 zároveň prověřujeme i další možnosti pro obnovu potoků, i zřízení nových rybníků anebo mokřadů. V tuto chvíli se zdá, že realizovatelné by mohlo být obnovení Dejvického potoka v areálu někdejšího Strnadova zahradnictví anebo vytvoření vodní nádrže v parku Hanspaulka-Kotlářka,“ uvádí radní pro životní prostředí a klima Petr Palacký.

Otevření a zejména zkapacitnění zakryté části Litovicko-Šáreckého potoka mezi zástavbou nad Oborou Hvězda bylo realizováno v délce 150 m. Revitalizace o jednu třetinu zvýšila průtočnost, zvedly se ale i ekologické a samočistící funkce vodního toku. Betonové zaklenutí bylo zcela odstraněno a břehy stabilizovaly železobetonové zdi s kamenným obkladem. Sousední nemovitosti dostaly nové oplocení a v rámci revitalizace byla vybudována i schodiště z jednotlivých pozemků pro přístupy k vodě. Na jaře doplní revitalizaci i výsadba stromů a mokřadních rostlin.

Dno potoka je po vybourání betonů ponecháno přírodní se stabilizačními kamennými prahy. Ve spodní části úseku, který navazuje na Oboru Hvězda, jsou místo zdí šikmé břehy opevněné balvanitou rovnaninou.

Na Litovicko-Šáreckém potoce byly podobné akce úspěšně realizovány v minulosti, a to u ulice Račická nebo podél Obory Hvězda.