Výzva radní pro školství Marie Kubíkové pro rodiče dětí mateřských škol

Radní pro školství Marie Kubíková vyzývá rodiče dětí v našich šestkových mateřských školkách.

Hlavní foto

Vážení rodiče,
 
i přes těžkou dobu, ve které se nyní nacházíme, se nechystáme uzavírat provoz mateřských škol v naší městské části. Jsme si vědomi toho, jak důležitá je tato služba právě pro ty z vás, kteří nutně potřebují děti zaopatřit.

Zároveň však nastává velmi náročné období pro kolektivy školek, paní učitelky, kuchařky, uklízečky a asistentky bojují s nemocností stejně, jako celá republika. Některé jsou zároveň matkami a pečují doma o děti s distanční výukou. Někteří ze zaměstnanců jsou v karanténě. Školky jsou proto v řadě případů velmi personálně oslabené.
 
Z těchto důvodů si dovoluji požádat ty z vás, kteří mají možnost ponechat si v dnešní složité době děti na přechodnou dobu doma, aby tak učinili. Velmi tím pomůžete celému provozu školek Prahy 6, které zůstávají, jako poslední z celého systému škol, otevřené.
 
Při karanténním opatření samozřejmě postupujeme vždy dle pokynů hygieniků, a pokud je to možné, snažíme se uzavírat pouze nezbytně nutné části škol, abychom vám, rodičům, vyšli vstříc při současné situaci koronavirové pandemie.
 
Velmi děkuji všem zaměstnancům mateřských škol za jejich pečlivou a náročnou práci a vám všem za pochopení a vstřícnost.
 
Přeji mnoho sil a pevné zdraví
Ing. Marie Kubíková
Radní pro školství Prahy 6

Související články

Praha 6 pravidelně oceňuje nejlepší učitele ve svých základních školách. Titul Vynikající učitel převzali pedagogové, kteří do své náročné práce přinášejí něco navíc, ať už jsou to atraktivní metody práce, inovace, spolupráce s dalšími institucemi, integrace znevýhodněných žáků nebo vytvářejí inspirativní prostředí pro žáky i kolegy.  

Celý článek27. 9. 2022

Bubenečské základní školy E. Destinnové a nám. Svobody v Praze 6 přivítaly 1. září školáky v nových prostorách. Komplex základních škol se rozrostl o nové třídy i odborné učebny, které vznikly půdní vestavbou. Kapacita obou škol se tak navýšila o 240 míst a obě jsou nyní bezbariérové.

Celý článek1. 9. 2022