VYJÁDŘENÍ PRAŽSKÝCH VODOVODŮ A KANALIZACÍ, A. S. KE ZVÝŠENÉMU ZÁPACHU Z ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRAHA

Zvýšený zápach v blízkém okolí Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově, který mohli lidé ve zvýšené míře zaznamenat ve druhé polovině června a následně v průběhu července, byl důsledkem havárie technologií a procesů kalového hospodářství čistírny.

Hlavní foto

Ta byla intenzivně zatěžována přítoky vysoce znečištěných odpadních vod z nelegálního vypouštění na stokové síti v jejím povodí. Po pachateli pátrá, kromě provozovatele čistírny, také Policie ČR. PVK jako provozovatel čistírny už pracuje na uvedení zařízení do běžného provozu a tím také na eliminování zvýšeného zápachu. V těchto dnech se daří zápach v okolí čistírny redukovat na „normální“ úroveň za srovnatelných klimatických a povětrnostních podmínek. Úplné odstranění následků havárie společnost předpokládá nejdříve k 30. 9. 2015.

Podrobnější informace najdete v příloze pod obrázkem.