Vyhlášení výsledků architektonické soutěže „Mateřská škola Vokovická“

Nezávislá soutěžní porota rozhodla o udělení cen a odměn v otevřené jednokolové anonymní architektonické soutěži na nový objekt mateřské školy, které se zúčastnilo 11 návrhů.

Hlavní foto

Celkem byly uděleny tři ceny a dvě odměny - vítězem se stal tým ve složení Ing. arch. Štěpán Matoušek, Ing. arch. Theresa Kjellberg a Ing. Martin Beneš. Rada MČ Praha 6 potvrdila výsledky soutěže dne 26. 7. 2017 usnesením č. 2593/17.

Na základě výsledků soutěže bude s vítězem vedeno jednací řízení bez uveřejnění („JŘBU“), v kterém bude projednáno dopracování všech stupňů projektové dokumentace, vedoucí k výstavbě nové školky.

Všechny soutěžní návrhy jsou spolu s komentářem poroty  k prohlédnutí na stránkách kanceláře architekta MČ Praha 6.