VIDEO: VÝBOJ UDEŘIL – NEJVĚTŠÍ POMNÍK TESLY NA SVĚTĚ JE V PRAZE 6

Praha, 4. 9. 2014 – V Praze 6 je ode dneška největší pomník světoznámého vědce Nikoly Tesly na světě. Jeho rozměry jsou 6 x 3 x 3 metry, váží 5,4 tuny. Slavnostnímu odhalení přihlížely v parku Nikoly Tesly stovky lidí a zahraniční delegace. Vytvoření pomníku přišlo na více než 4 miliony korun. Bronzový odlitek s nápisem NIKOLA TESLA 1856 – 1943 je zevnitř prosvícený, pomník bude večer svítit. Motivem pomníku je stylizovaný „výboj“, tedy elektrický výboj jako hybná síla a základní kámen Teslových vynálezů a jako nástroj jeho proslulých prezentací.

VIDEO - PODÍVEJTE SE NA REPORTÁŽ SERVERU NOVINKY.CZ - KLIKNĚTE NA TITULEK ČLÁNKU - novinky.cz: Pomník vědce Nikoly Tesly odhalili v pražských Dejvicích

Hlavní foto

„Není třeba zdůrazňovat, že Nikola Tesla ovlivnil životy i nás, kteří tady dnes stojíme, abychom jemu a jeho dílu vzdali hold. Kdybych chtěla být úplně názorná, připomněla bych, že geniální vynálezce už v roce 1909 řekl: Bude vytvořen přístroj, který nebude větší než hodinky a umožní lidem spojení s jakýmkoli telefonem na světě. Takto popsal Nikola Tesla budoucnost telekomunikací v dobovém vydání deníku New York Times,“ řekla Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6.

Na financování pomníku se podílela Městská část Praha 6, Česká spořitelna, a. s. jako hlavní partner projektu, která na projekt přispěla částkou 2,5 milionu korun.

„Jsme tradičně společensky odpovědnou firmou, proto se rádi hlásíme k zajímavým projektům, které zkrášlí veřejná prostranství a přinesou tak užitek naší společnosti. Žáci a studenti v českých školách potřebují více idolů a ikon, převratných vynálezců a špičkových vědců jako Nikola Tesla či prof. Antonín Holý. A proto Česká spořitelna dlouhodobě podporuje kvalitu vzdělávání v přírodních a exaktních vědách. Vyvrcholením tohoto úsilí je založení Nadace Depositum Bonum, jejímž cílem je zkvalitnění výuky matematiky a fyziky, v budoucnu pak také chemie a biologie," řekl Daniel Heler, člen představenstva České spořitelny.

„Těší nás, že jsme mohli přispět na dobrou věc a můžeme se tak podílet na šíření odkazu významného vynálezce,“ uvedl Jan Parýzek, ředitel odboru Veřejný sektor České spořitelny.

Z iniciace předsedy Chorvatsko - České společnosti v Záhřebu pana Marijana Lipovace přispělo cca 700 tisíc korun také město Záhřeb, v čele delegace na odhalení byl primátor města Milan Bandić.

„Při slově Tesla se nám vybaví jednotka indukce magnetického pole a pak možná střídavý proud nebo vysokonapěťový transformátor, rádio či bezdrátové dálkové ovládání, případně vize bezdrátového přenosu energie. Ale skutečný život inženýra a vynálezce se neskládá z čekání na den, kdy náhle změní svět a poté již následuje jen sláva a bohatství.Podívejme se blíže na střídavý proud. Nikola Tesla vyhrál válku. Válku mezi rozvody stejnosměrného a střídavého proudu,“ řekl Vítězslav Kříha, předseda akademického senátu ČVUT.

Pomník je dílem sochaře Stefana Milkova a architekta Jiřího Trojana.

„Chtěl jsem sochařsky zpracovat „jádro“, jakýsi prazáklad či symbol Teslových vynálezů, rozhodl jsem se pro kompozici „výboj“. Přestavuje stylizovanou elektromagnetickou cívku, jako zdroj energie, ze které vychází elektrický výbor do koule, jako absolutního tvaru a symbolu naší planety a vesmíru,“ řekl sochař Stefan Milkov.

MÉDIA: články zobrazíte kliknutím na titulek

ČTK - Bronzová socha v Praze 6 připomíná odkaz vědce Nikoly Tesly

BleskBronzová socha v Praze 6 připomíná odkaz vědce Nikoly Tesly

MetroElektrický výboj udeřil do Dejvic. Největší dvětový pomník Nikoly Tesly je v Praze

Český rozhlasPrůkopník rádia Nikola Tesla má v Praze pomník. Odhalili ho v Dejvicích

ceskapozice.czPrahu čeká pomníková smršť

FOTOGRAFIE - KLIKNĚTE NA OBRÁZEK PRO ZVĚTŠENÍ

Na fotografie krátce po odhalení - zleva doprava:

Daniel Heler, člen představenstva České spořitelny

Stefan Milkov, sochař a spoluautor pomníku

Marie Kousalíková, starostka Prahy 6

Vera Mavrić, velvyslankyně Srbska 

Milan Bandić, primátor města Záhřeb

Ines Troha Brdar, velvyslankyně Chorvatska

Vítězslav Kříha, předseda akademického senátu ČVUT 

Marijan Lipovac, předseda Chorvatsko - České společnosti 

Základní kámen pomníku byl položen a slavnostně odhalen v listopadu 2006 u příležitosti 150. výročí narození Nikoly Tesly. Slavnostnímu aktu byl přítomen i chorvatský prezident Stjepan Mesič, srbský velvyslanec Vladimir Vereš, chorvatský velvyslanec Viktor Brož a rektor ČVUT Václav Havlíček.

Nikola Tesla:

(1856 až 1943) studoval vlastnosti dvoufázových a vícefázových proudů. Sestrojil a patentoval četné elektrické stroje a přístroje, například v roce 1887 elektrický motor na střídavý proud a o čtyři roky později takzvaný Teslův transformátor, zdroj vysokého střídavého napětí o vysokém kmitočtu. Zabýval se i bezdrátovou telegrafií. Byla po něm pojmenována jednotka magnetické indukce. V letech 1936 až 1937 pobýval Tesla v tehdejším Československu. Prezident Edvard Beneš mu udělil Řád bílého lva 1. třídy. Získal také čestný doktorát věd na Českém vysokém učení technickém v Praze.

PROJEV Marie Kousalíkové - starostky městské části Praha 6:

Vážení hosté,

Nikola Tesla a jeho dílo jsou dobře známými pojmy. Přínos vědě, výzkumu a technice, o který se tento vynálezce zasloužil, je obdivuhodný, nesmírně cenný a nejspíše nesmrtelný. Je zbytečné znovu zdůrazňovat všechny zásluhy, které Nikola Tesla na rozvoji moderní civilizace má, proto bych se jen lehce dotkla jeho, neméně zajímavé a obdivuhodné osobnosti.

Dítě rodičů, kteří sami byli výjimeční svými znalostmi a dovednostmi. Chlapec, kterého pronásledovaly úzkosti, který vyšel vítězně ze svého setkání s hazardním hráčstvím, Mladý muž, bojující o své místo na slunci i sám se sebou. Muž, který počítal vše, co se dotýkalo jeho života - od kubických centimetrů polévky, kterou měl na stole, přes kroky, které ušel z jednoho místa na druhé, snahu vydělit vše číslem tři až po rovnice, které změnily svět.

Nikola Tesla budil pozornost svými zvláštnůstkami, které dotvářely jeho unikátní osobnost a vzbuzovaly pozornost: odpuzovaly ho dámské šperky, cizích vlasů by se dotkl jen pod pohrůžkou násilí. Prožil si své vnitřní peklo, pronásledován prožitky, které mu přinášely jeho nepředstavitelně zostřené smysly. Byl zajímavou, výjimečnou a vizionářskou bytostí - již ve své době myslel na ochranu životního prostředí a hledal přírodní zdroje energie. Staral se o druhé a zajímaly ho životy a osudy lidí. Byl humanista a zábavný společník - ostatně jeho přátelství si cenil například i spisovatel Mark Twain.

Není třeba zdůrazňovat, že Nikola Tesla ovlivnil životy i nás, kteří tady dnes stojíme, abychom jemu a jeho dílu vzdali hold. Kdybych chtěla být úplně názorná, připomněla bych, že geniální vynálezce už v roce 1909 řekl: Bude vytvořen přístroj, který nebude větší než hodinky a umožní lidem spojení s jakýmkoli telefonem na světě. Takto popsal Nikola Tesla budoucnost telekomunikací v dobovém vydání deníku New York Times.

Jedinec je pomíjivý, národy přicházejí a odcházejí, ale člověk zůstává - to jsou slova Nikola Tesly, který vylepšil svět a který zcela jistě zůstal a zůstane dál mezi námi.

PROJEV Vítězslala Kříhy - předsedy Akademického senátu ČVUT:

Vážená paní starostko, vážené příznivkyně a příznivci Nikoly Tesly jako osobnosti, přátelé vědy a techniky, ctění hosté, dámy a pánové,dovolte mi přispět k slavnostnímu duchu tohoto aktu vzpomínkou na Nikolu Teslu jménem Českého vysokého učení technického v Praze.

Naše nejstarší technická univerzita měla možnost poděkovat Nikolovi Teslovi za přínos k rozvoji současné fyziky, techniky a zejména elektrotechniky již v roce 1936 udělením čestného doktorátu. Pojďme se po bezmála osmi desetiletích znovu ohlédnout, co pro nás tato mimořádná osobnost znamenala.Obecné povědomí je velice kruté.

Veliké osobnosti máme tendenci spojovat s jedinou klíčovou událostí, objevem, vynálezem. Při slově Tesla se nám vybaví jednotka indukce magnetického pole a pak možná střídavý proud nebo vysokonapěťový transformátor, rádio či bezdrátové dálkové ovládání, případně vize bezdrátového přenosu energie. Ale skutečný život inženýra a vynálezce se neskládá z čekání na den, kdy náhle změní svět a poté již následuje jen sláva a bohatství.

Podívejme se blíže na střídavý proud. Nikola Tesla vyhrál válku. Válku mezi rozvody stejnosměrného a střídavého proudu. Historie techniky takovýchto bojů mezi dvěma technologiemi zažila více a není pravda, že by vždy zvítězil zdravý rozum a technicky lepší řešení. To, že až dodnes jsou rozvody založené na třífázovém střídavém proudu, bylo dáno tím, že Nikola Tesla sám dokázal nosnou ideu propracovat do úspěšného vyřešení i zdánlivě drobných detailů spojených s realizací. Tyto technické detaily se využívají dodnes.

Válka není čestným gentlemanským kláním. Když protistrana neváhala použít tak hanebných prostředků, jako bylo usmrcování oním „smrtelně nebezpečným“ střídavým proudem, Nikola Tesla neváhal a svůj čas věnoval činnostem, které bychom dnes nazvali popularizací vědy a techniky. Názornými a velice efektními veřejně přístupnými experimenty dokázal přesvědčit, že klíčem k bezpečnosti je pochopení základů fyziky, která se za použitím jeho objevů skrývá. Tuto práci s veřejností, kterou Nikola Tesla zvládal spolu s aktivním vývojem nových vynálezů, doceňujeme zejména v dnešní době, kdy paradoxně žijeme ve světě nových technologií, avšak obecné povědomí, natož hlubší pochopení v širší veřejnosti za tímto vývojem poněkud pokulhává.

Technologie totiž nefungují vedle nás. Novými technologiemi jsme obklopeni, nosíme je na svých tělech i uvnitř nich a formují naše životy. Bylo by krásné, kdybychom si pokaždé, kdy se pokocháme tímto krásným památníkem krásné osobnosti, předsevzali, že budeme sami krásnější, vzpomněli si na dobu Nikoly Tesly, kdy i veřejnost skutečně rozhodovala o technologiích, a věnovali svůj čas pochopení, jak funguje některý z technických zázraků, které tvoří náš svět. Neboť bez našeho poznání o světě technologií necháváme rozhodovat jiné.