Výběrové šetření – ENERGO 2015

Od úterý 7. července až do 15. ledna 2016 bude v domácnostech probíhat výběrové šetření o energetické spotřebě – ENERGO 2015. Na základě požadavku nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ho budou provádět speciálně vyškolení tazatelé Českého statistického úřadu (ČSÚ). Prokazovat se budou průkazem tazatele a příslušným pověřením, které ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení tohoto šetření. Pověření pracovníkům vydá Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze. Mohou se ale prokazovat také průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu.

Hlavní foto

Hlavním cílem šetření je získání aktuálních údajů o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle účelu použití (např. na vytápění nebo chlazení vnitřních prostor, ohřev vody, vaření, osvětlení apod.). Výsledky se například využijí při plánování dalšího směřování dotační politiky státu v oblasti energetických úspor či ke srovnání spotřeby energie tuzemských domácností s ostatními členskými státy Evropské unie.

Šetření bude anonymní a zjištěné údaje a data budou důsledně chráněny podle zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Další informace najdete zde: www.czso.cz