Výběrové řízení na prodej 8 nebytových jednotek

Městská část Praha 6 prostřednictvím SNEO a.s. nabízí k prodeji za nejvyšší nabídku formou výběrového řízení 8 nebytových jednotek.

Hlavní foto

Přehled nabízených nebytových prostor a bližší informace naleznete na úřední desce ÚMČ Praha 6 a na webových stránkách SNEO,a.s. Termín pro podání nabídek je do 14. prosince 2017 do 15.00 hodin na adresu SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6.