Volby v Praze 6: kdy, kde a jakým způsobem volit

V pátek a v sobotu 23. a 24. září proběhnou volby do Zastupitelstva městské části Praha 6, Zastupitelstva hlavního města Prahy a také do Senátu Parlamentu České republiky. Případné druhé kolo senátních voleb se koná o týden později, tedy 30. září a 1. října. V pátek jsou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.  

Hlavní foto

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 6
Při volbách do zastupitelstva budou kandidáti každé volební strany vytištěni na jednom společném hlasovacím lístku v samostatně zarámovaných sloupcích. Hlasovací lístek bude oboustranný – pří výběru vhodných kandidátů proto nezapomeňte list otočit. Hlasovací lístky obdržíte nejpozději tři dny před konáním voleb, tedy do 20. září, v letošním roce je bude poprvé doručovat Česká pošta. Na obálce najdete číslo svého okrsku a adresu volební místnosti. Hlasovací lístky si vezměte s sebou do volební místnosti. Jen pokud vám nebudou doručeny nebo je budete mít poničené, vydá vám je na požádání volební komise.

Seznam volebních okrsků a místností najdete v Geoportálu Prahy 6. Ve volební místnosti dostanete od okrskové komise prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem. Do jedné obálky vkládáte jak hlasovací lístek s kandidáty do Zastupitelstva městské části Praha 6, tak do zastupitelstva hlavního města. Lístky si můžete upravit doma, potažmo ve volební místnosti v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků, tedy za plentou. Hlasovací lístky pak ve volební místnosti vložíte do úředně označené obálky a vhodíte do volební schránky. Protože jsou všichni kandidáti všech stran uvedení na jednom lístku, ten je opravdu velký, rozložit ho a vybrat preferované kandidáty nebo strany bude pohodlnější doma než ve volební místnosti.

Záměny jednotlivých hlasovacích lístků se bát nemusíte – lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou šedé.

Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy
V hlavním městě probíhají zároveň s komunálními volbami do městských částí také volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Hlasovací lístky dostanete ve stejné obálce jako lístky s kandidáty do Zastupitelstva městské části Praha 6, mají šedou barvu a na levém okraji svislý růžový pruh. Na jednom hlasovacím lístku jsou uvedeni kandidáti všech 23 volebních subjektů, upravený ho vkládáte do šedé obálky, spolu s hlasovacím lístkem do zastupitelstva Prahy 6.
Pro volby do zastupitelstev se nevydávají voličské průkazy. Není ani možné hlasovat ze zahraničí na zastupitelských úřadech.

Hlasovat lze jedním z uvedených způsobů:
1. Na hlasovacím lístku můžete označit volební stranu tím, že uděláte křížek ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem strany. Tím udělujete hlas všem kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva má být voleno. Pokud označíte křížkem volební stranu, neoznačujte již v této volební straně konkrétní kandidáty.

2. Volit můžete jednotlivé kandidáty napříč všemi politickými stranami. Pak udělejte křížek do rámečku před jménem kandidáta, pro kterého hlasujete. Vybrat můžete nejvýše 45 kandidátů do Zastupitelstva městské části Praha 6 a maximálně 65 kandidátů do zastupitelstva hlavního města.

3. Oba způsoby lze také kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále křížkem další kandidáty v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je udělen hlas podle pořadí na lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

Jak křížkovat:

  • z rohu do rohu (x)

  • nebo ze strany na stranu (+)

K jiným značkám (kroužek, fajfka apod.) se nepřihlíží.

Kdy bude hlas voliče neplatný:

  • pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku žádnou volební stranu ani žádného kandidáta;

  • zakřížkuje více než jednu stranu či více kandidátů, než kolik má být zvoleno;

  • hlasovací lístek nevloží do úřední obálky;

  • hlasovací lístek přetrhne;

  • vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků stejného zastupitelstva.

Zaregistrované volební strany
1. Česká pirátská strana
2. Trikolora, hnutí SPD a nezávislí kandidáti pro Prahu 6
3. Komunistická strana Čech a Moravy
4. PRAHA 6 SOBĚ
5. Solidarita pro Prahu 6 – koalice ČSSD, strany Levice a nestraníků
6. Koalice ODS a KDU–ČSL
7. PATRIOTI PRO PRAHU 6
8. TOP 09
9. STAN s podporou Zelených
10. ANO 2011

Volby do Senátu Parlamentu ČR – první kolo
Hlasovací lístky pro senátní volby jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Pro první kolo mají žlutou barvu – aby se odlišily od lístků pro volby do zastupitelstev. Volby do Senátu probíhají ve volebním obvodu č. 25, kam patří Praha 6 – s výjimkou katastrálního území Střešovice, části Bubenče a Hradčan a části Sedlce. Přesné vymezení naleznete opět v aplikaci Geoportál Prahy 6.

V těchto okrscích budou mít voliči hlasovací lístky ve svých schránkách opět nejpozději tři dny před začátkem voleb. Ve volební místnosti dostanete od okrskové komise prázdnou žlutou obálku opatřenou úředním razítkem, a pokud vám pošta nedoručí hlasovací lístky, tak na požádání také jejich kompletní sadu. Poté se odeberete do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde za plentou vložíte do žluté obálky hlasovací lístek pouze pro jednoho kandidáta. Lístek se nijak neupravuje. A dbejte na to, abyste vložili do žluté obálky jen jeden žlutý lístek, jinak je váš hlas neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volby do Senátu Parlamentu ČR – druhé kolo
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu platných hlasů, bude se konat v pátek 30. září a v sobotu 1. října druhé kolo, do kterého postupují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Hlasovací lístky pro senátní volby pro druhé kolo voleb budou mít barvu šedou a už je nedostanete předem do schránky, ale obdržíte je přímo ve volební místnosti ve dnech druhého kola voleb.

Na rozdíl od komunálních voleb je ve volbách senátních možné hlasovat na voličský průkaz, ovšem pouze v rámci volebního obvodu číslo 25, nikoli mimo takto vymezený senátní volební obvod. O vydání voličského průkazu lze požádat osobně na úřadu městské části (kancelář č. 128) do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 21. září do 16 hodin (v případě konání druhého kola do 28. září do 16 hodin, pokud si nepožádáte zároveň o voličský průkaz pro první a druhé kolo voleb).

Volič zapsaný v zahraničí ve zvláštním seznamu voličů může na voličský průkaz hlasovat v kterémkoli ze senátních volebních obvodů v ČR, ve kterých právě probíhají volby. Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz pro příslušné kolo voleb. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nemůže získat duplikát. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad o vydání voličského průkazu.

Zaregistrovaní kandidáti pro volbu do Senátu Parlamentu ČR
1. Jaroslav Dvořák – Česká strana národně sociální
2. Petr Pavlík – Česká strana sociálně ­demokratická
3. Jiří Pavel Pešek – Manifest.cz – Pravá Svoboda a Prosperita
4. Jiří Růžička – SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Starostové
5. Petr Hannig – ROZUMNÍ
6. Lenka Helena Koenigsmark – SEN 21
7. Petr Vacek – Právo Respekt Odbornost
8. Dana Balcarová – Česká pirátská strana

Zkontrolujte si včas platnost dokladů
Svou totožnost ve volební místnosti prokážete platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Jiný doklad, tedy například řidičský průkaz, nelze u voleb použít. Proto si včas zkontrolujte platnost těchto dokladů a případně v předstihu zažádejte o vydání nového občanského průkazu. Od roku 2021 již nelze vydávat občanské průkazy na počkání s omezenou platností na jeden měsíc, které mnozí využívali právě k tomu, aby mohli volit.

Hlasování do přenosné volební ­schránky
Volič může ze závažných důvodů (zejm. zdravotní obtíže) požádat o možnost volit do přenosné schránky mimo volební místnost. Žádat může na telefonních číslech 220 189 759 nebo 220 189 987. Případně ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi – telefonní kontakty jsou uveřejněny na našem webu zde (u jednotlivých voleb v sekci „Informace pro voliče“).

Voliči s tělesným hendikepem
S voličem, který není schopen upravit hlasovací lístek pro tělesný hendikep, není schopen číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič (nikoli však člen okrskové volební komise) a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.