VODA V DEJVICÍCH A BUBENČI UŽ JE PITNÁ!

Hygienická stanice hl. m. Prahy vydala prohlášení, v němž mimořádné opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku vydané 25. 5.  2015 pozbývá účinnosti dnem 28. 5. 2015 v 16.00 hod.

Hlavní foto

Hygienická stanice obdržela dne 28. 5. 2015 definitivní výsledky rozborů z třiceti odběrných míst distribuční sítě, které prokazují, že voda v postižených oblastech již splňuje požadavky na pitnou vodu.