VÍME PRVNÍ: OPRAVA STROPNÍ DESKY METRA DEJVICKÁ SE OPĚT PRODLUŽUJE!

Praha, 11. 7. 2014 – Oprava stropní desky metra Dejvická neskončí v plánovaném termínu 31. 7. 2014, který byl Praze 6 letos na jaře slibován. V současnosti povolilo hlavní město prodloužení uzavírky až do 24. 8. 2014, tím můžou v podstatě celý srpen dopravní omezení a opatření v ulici Zikova a jinde ještě pokračovat. Opravy stropní desky přitom začaly již více než před rokem a jejich konec se stále posouvá.

Hlavní foto

„Jsem hluboce zklamaná, protože občanům Prahy 6 bylo hlavním městem slibováno, že opravy opravdu skončí k 31. 7. 2014. Další prodloužení a posouvání dokončení oprav je pro MHD a dopravu v Praze 6 neúnosné. Je to už po několikáté, co se termín dokončení oprav posouvá a hlavní město by mělo důvody dalšího posunu oprav okamžitě vysvětlit,“ řekla Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6.

ČTĚTE TAKÉ: HAVÁRIE: Stanice metra Dejvická plná vody. Metro opět v provozu

DOKUMENT:

„Rekonstrukce stropní desky stanice metra Dejvická“

Investor : Dopravní podnik hl.m.Prahy

Inženýring : Inženýring dopravních staveb, a.s.

Projektant : Metroprojekt Praha, a.s.

Zhotovitel : OHL ŽS a.s.

Úsek stavby : ul. Evropská v úseku Vítězné nám. – Thákurova

Stavba je realizována ve 3 etapách:

1.etapa - tramvajová trať

Stavba byla zahájena 29.6.2013 1.etapou a to tramvajovou tratí a provedením izolace stropní desky stanice metra v prostoru pod tram. tratí. Práce byly dokončeny v plánovaném termínu 31.8.2013. V návaznosti na realizaci části tram. trati na Vítězném nám. spadající pod sousední stavbu RTT Evropská byla tram. trať 24.10.2013 zprovozněna.

2.etapa – jižní část ul. Evropské

Stavební práce zahájeny dne 1.9.2013 po uzavírce jižní části ul. Evropské v úseku Gymnazijní – Vítězné nám. s využitím dokončení tram. trati pro provoz pravidelných a náhradních linek autobusů MHD. Po odstranění stávajících vozovek a provedení zemních prací se zjistila existence celoplošné betonové desky v celé šíři komunikace o tloušťce cca 50cm a v prostorech u výstupů z metra výskyt dalších betonových, železobetonových a ocelových konstrukcí. Tímto stávajícím stavem bylo znemožněno kvalitně odvádět povrchové vody a docházelo k poškozování konstrukcí stanice zatékáním do metra. Tento stav byl v rozporu s původními předpoklady a neodpovídal původním archivním podkladům a zpracované projektové dokumentaci. Toto znemožnilo provedení rekonstrukčních prací dle původního záměru. Byly provedeny sondy a projektantem navrženo nové řešení spočívající v provedení odvodnění drenážním systémem s použitím vsakovacích vrtů a odkalovacích jímek. Dále bylo upraveno provedení a ukončení izolace stropní desky. Řešení muselo projít schválením a právním zakotvením do smlouvy o dílo se zhotovitelem OHL ŽS a.s.

Návrh, projednání, schválení a zakotvení změny do smlouvy si vyžádalo určitý čas, kterým bylo znemožněno ukončení prací na této etapě v předpokládaném termínu do 30.11.2013. Práce se tím posunuly do zimního období, kde je jejich provádění zásadně ovlivňováno vhodnými klimatickými podmínkami. Z tohoto důvodu byly zasmluvněny posunuté termíny dokončení 2. etapy na 31.5.2014 a dokončení 3. etapy a tím i celé stavby na 30.9.2014 s tím, že zhotovitel bude v případě vhodných klimatických podmínek usilovat o jejich zkrácení. V současné době práce pokračují a to jak na přeložkách inž. sítí, tak i na realizaci systému odvodnění (drenáž, vrty). Zhotovitel přijal opatření, kterými vytvořil i podmínky pro pokládku hydroizolace jak desky tak i prostor u výstupů z metra.

3. etapa – severní část ul. Evropské

Stavební práce budou moci zahájit až po dokončení jižní části. Poté bude doprava převedena na hotovou jižní komunikaci a severní část bude uzavřena. Termín zahájení 1. 4. 2014, termín dokončení 31. 7. 2014.