Viktor Richter: Ani za 16 let služby není práce rutina

Novoroční rozhovor s ředitelem Městské policie v Praze 6 Viktorem Richterem.
Hlavní foto

Na Obvodním ředitelství Městské policie v Praze 6 sloužíte již šestnáct let, za tu dobu se mnohé změnilo, můžete porovnat začátky své služby se současností?
Pokud se to tak dá říci, byly ulice dříve o trochu klidnější. Dnes jsou lidé uspěchanější, agresivnější a ke svému okolí bývají často nevšímaví. Práce strážníka je proto rok od roku náročnější. Navíc vzrůstají i nároky, které se týkají legislativy a pravomocí.

V Praze 6 je oproti jiným pražským městským částem velké množství zeleně, vilových čtvrtí a ambasád. Co to znamená pro práci strážníka?
Je pravda, že je městská část nesmírně členitá. Od strážníků to vyžaduje výbornou znalost terénu, například v přírodní památkové rezervaci. V létě i zimě se sem stahují problematické osoby, lidé bez domova a narkomani. Svá specifika mají například i státní velvyslanectví, ambasády a sídla diplomatů, kterých je v Praze 6 mnohem větší množství než v kterékoliv jiné pražské městské části. Navíc se v Praze 6 nachází ministerstvo obrany České republiky a s tím spojené vojenské posádkové objekty.

Vidíte během své služby u městské policie nějaký vývoj chování kriminálních živlů?
Jednání kriminálních živlů se podle mého názoru nikterak nezhoršilo. Za posledních pár let se na našem obvodu však díky nárůstu počtu strážníků a jejich pravomocí podařilo odhalit více trestných činů a zadržet více hledaných Policií ČR, kteří se pohybují zpravidla mezi bezdomovci. Při každodenním kontaktu s lidmi, kteří spáchají byť i banální přestupek, je patrná zvýšená agresivita při jednání se strážníky.

Můžete přiblížit, čím prošlo vaše obvodní ředitelství od jeho vzniku, s kolika lidmi a jakou technikou začínalo a jak je tom nyní?
V rámci techniky se změnilo v podstatě všechno. Máme jinou, moderní výstroj, výpočetní a komunikační techniku i vozový park. A další technické vymoženosti stále přibývají, přístroje na měření alkoholu v dechu i pro měření rychlosti. Na zdokumentování přestupků máme fotoaparáty a kamery. Od letošního roku v našem obvodu jezdí služební vozidlo, které je vybaveno videotechnikou. Slouží k zadokumentování přestupků, které jsou patrné už z jízdy vozidla, například jízda na červený signál „Stůj“, anebo pro dokumentaci chování osob proti kterým strážníci zakročují.

Jaký je to pocit mít na starosti bezpečnost obyvatel?
Já osobně cítím velkou zodpovědnost nejen za bezpečnost obyvatel Prahy 6 a přilehlých malých částí, které spadají do našich kompetencí, ale i za bezpečí na komunikacích a přechodech pro chodce nejen v oblasti škol, či dobře umístěná dopravní značení.

Baví vás práce nebo je to pro vás po letech služby rutina?
Od roku 1993, co sloužím u městské policie, mě práce baví, protože se neustále vyvíjí jak po technické stránce, tak po stránce legislativní. Práce, kterou vykonávali strážníci na začátku mého nástupu k městské policii je nyní mnohem na vyšší úrovni. Jako rutinu ji ani brát nemůžu, nedovolí to každodenní styk s různými lidmi.

Připravujete do nového roku nějaké novinky?
V příštím roce bude rozšířen areál Ladronka až k nákupnímu centru Kaufland. Očekáváme, že se mnohonásobně zvýší množství lidí, kteří lokalitu navštíví kvůli nákupům, odpočinku či sportovnímu vyžití. Počítáme tedy, že zde budou v odpoledních hodinách nad veřejným pořádkem dohlížet v jarních a letních měsících za příznivého počasí nejméně dva až tři strážníci.

Kolik kamer v současnosti střeží Prahu 6 a co se díky nim podařilo loni odhalit?
V současnosti je na Praze 6 více než padesát kamer. Nedávno se nám například povedlo zaznamenat žháře, který v nočních hodinách zapálil kontejner na směsný odpad a z místa utekl. Díky včasnému zásahu strážníků se oheň nerozšířil na zaparkovaná vozidla v jeho blízkosti.

Související články