VIDEO: PROJEV KARDINÁLA DOMINIKA DUKY NA RADNICI PRAHY 6