VIDEO: ARMÁDNÍ GENERÁL TOMÁŠ SEDLÁČEK MÁ V DEJVICÍCH POMNÍK

Praha, 24. 9. 2014 - V kasárnách Posádkového velitelství Praha byl ve středu 24. září odhalen pomník čestnému příslušníkovi zdejšího velitelství armádnímu generálovi Tomáši Sedláčkovi. Celkem 300 tisíc korun na vznik pomníku věnovala Posádkovému velitelství Praha městská část Praha 6. Slavnostního aktu se účastnil také Ondřej Balatka, radní Prahy 6. 

Hlavní foto

V roce 2003 se Tomáš Sedláček stal čestným občanem městské části Praha 6. Více informací zde: http://www.praha6.cz/sedlacek.html

VIDEOREPOTÁŽ A FOTOGALERIE ZDE: http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/v-prazskych-dejvicich-odhalili-pomnik-armadnimu-generalu-tomasi-sedlackovi-102587/

DOKUMENT:

Projev Ondřeje Balatky, radního městské části Praha 6 na slavnostním odhalení pomníku

Vážení přátelé,

stojíme zde proto, abychom vzdali hold generálu Tomáši Sedláčkovi a jeho
prostřednictvím všem, kdo se zasloužili a zasluhují o to, že žijeme ve
svobodné zemi, se svobodnou myslí a bez biče jakékoli diktatury. Můžeme být
s řadou věcí nespokojení, pravdou ale je, že kdybychom neměli osobnosti,
hrdiny, bojovníky a vlastence, jakými byl i generál Sedláček, naše životy
by dnes byly temné, neplnohodnotné, smutné a dost možná, že by vlastně ani
nevznikly.

Generál Tomáš Sedláček nikdy nepřestal připomínat, jak důležité je svobodu
ctít a chránit.

Že její existence není samozřejmostí, ani nepsaným právem. Že je odměnou za
lidskou slušnost a odvahu, že je křehká, stále ohrožená, že je něčím, jehož
sílu a důležitost si uvědomíme až tehdy, když o ni přijdeme.

Zabýváme se věcmi, které jsou pro kvalitu méně podstatné, než je možnost ho
žít. Brbláme nad politikou, nelíbí se nám programy v televizi, obsah novin,
ceny jídla, počasí, a zapomínáme na to, že vlastně máme to nejdůležitější.

Život v zemi, která je k nám v podstatě vlídná. Prostředí, kde můžeme říkat
co si myslíme. Kde platí pravidla demokratického zřízení. Kde se můžeme
volně pohybovat. Vybrat si práci, kterou budeme umět a která nás bude
těšit.

Už naštěstí nejsme v době, kdy ti, kdo měli vlastní názor platili životem,
osudem, budoucností svých dětí a blízkých.

Nejsme v době, kdy režim překroutil a přetavil vše, podle toho jak se mu to
hodilo do jeho propagandistického vymývání mozků. A to je dar, deviza,
bohatství.

Vděčíme za ně Vám, kteří jste měli odvahu a já snažně prosím -
nezapomínejme na to, ani na ty, kteří pro tuto možnost trpěli a nikdy si
nepostěžovali.

ČTĚTE TAKÉ: Praha 6 daruje 300 tisíc korun na bustu armádního generála T. Sedláčka

Tomáš Sedláček zemřel 27. srpna 2012. Nedlouho poté vznikla mezi příslušníky Posádkového velitelství Praha iniciativa k vybudování pomníku, který má jeho nástupcům připomínat tuto jedinečnou vojenskou a lidskou osobnost. 

„Armádní generál v.v. Tomáš Sedláček patřil k osobnostem, na něž se nezapomíná. Při každém našem setkání jsem si znovu uvědomoval jedinečnost jeho charakteru osudu a také to, jak úzce je jeho život propojen s historií naší vlasti od vzniku samostatného Československa až po současnost,“ uvedl při odhalení pomníku náčelník generálního štábu a pokračoval:

„Na panu generálovi jsem vždy obdivoval jeho obrovskou činorodost, nezdolný optimismus a smysl pro humor, s nimiž se stavěl ke všem zkouškám, které mu osud připravil. Jako dvacetiletý odešel bojovat za osvobození své vlasti, poznal západní i východní frontu, zimu ve slovenských horách a po krátkém svobodném nadechnutí ho komunistický režim poslal po vykonstruovaném procesu do vězení, z něhož už neměl nikdy vyjít.“

Právě armádní generál Petr Pavel převzal v červenci 2013 nad projektem zhotovení pomníku armádnímu generálovi Tomáši Sedláčkovi záštitu.

Předsedovi Společenství přátel armádního generála Tomáše Sedláčka Lubomíru Adamusovi se poté podařilo za vydatné podpory velitele posádky plukovníka gšt. Milana Virta vybrat od známých i méně známých osobností i organizací příspěvek na to, aby mohl pomník vzniknout.

Jak řekl plukovník Milan Virt, nebylo jednoduché vyhovět všem legislativně právním požadavkům, ale ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze a za přispění dárců, jimž patří velké poděkování, se nakonec záměr podařilo realizovat.

Text převzat z http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/v-prazskych-dejvicich-odhalili-pomnik-armadnimu-generalu-tomasi-sedlackovi-102587/

Na fotografii: vlevo - Ondřej Balatka, radní Prahy 6 a Petr Pavel, armádní generál.