Více než 11 miliónů pro školy v Praze 6

Celorepublikový projekt „EU peníze školám“, který má přinést základním školám v příštích dvou letech na zlepšení podmínek pro vzdělávání zhruba 4,5 mld. korun, se bohužel netýká pražských škol.
Hlavní foto

Především proto, že hlavní město Praha je region, s ohledem na ekonomické parametry, na vyšší úrovni než ostatní kraje republiky. Přesto se školy v hlavním městě mohou těšit na 140 mil. korun určených na nákup učebnic a učebních pomůcek.

Díky parametrům nastaveným v současném programovacím období pro čerpání prostředků Evropského sociálního fondu nemůže podpora směřovat do základních škol na území hlavního města. Pražské základní školy by se tak oproti ostatním školám v ČR ocitly v příštích letech ve značné nevýhodě. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto v zájmu alespoň částečného vyrovnání podmínek základního vzdělávání hodlá využít ještě v letošním roce část svých zbylých rozpočtových zdrojů a podpořit formou svého rozvojového programu vzdělávání právě v pražských základních školách. Celkově se tak podařilo pro tento účel shromáždit 140 miliónů. Školám v Praze 6 z této částky náleží 11,6 milionu korun. O tom, co se za peníze koupí, rozhodnou samotné školy.

„Každý učitel má nepochybně připravenu celou řadu nápadů, jak zlepšit a zatraktivnit výuku. Díky těmto penězům bude možné alespoň vybrané nápady i realizovat,“ reagoval starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

„Objem peněz, které se každoročně uvolňují ze státního rozpočtu na učební pomůcky neumožňuje školám vybavit se moderními pomůckami a učebnicemi. Díky tomuto programu si školy mohou koupit pro své žáky nejen nové učebnice, ale i vybavení laboratoří nebo počítačových učeben,“ doplnil radní pro školství Ondřej Balatka.

Do konce listopadu pošle Ministerstvo školství do každé základní školy na území hlavního města 1 840 korun na každého žáka. Tyto prostředky budou určeny na zlepšení podmínek vzdělávání tj. nákup učebních i kompenzačních pomůcek neinvestičního charakteru a učebnic.

„Z vnitřních zdrojů ministerstva se podařilo pro pražské školy připravit podporu ve výši 140 milionů korun. To v přepočtu znamená 1840 korun na jednoho žáka. Je to sice méně, než kolik je připraveno pro školy mimopražské, ale je třeba ocenit přístup odpovědných pracovníků ministerstva, kteří nám pomohli. Oceňuji to a jsem velmi ráda, že se podařilo najít cestu, jak pomoci i školám v Praze," řekla náměstkyně primátora Marie Kousalíková.

Školy v Praze 6 tak získají do konce listopadu celkem částku 11,644.000 Kč. Podle klíče pro přerozdělení peněz – počet žáků - získají školy i různé částky. Školou s nejmenším počtem žáků je ZŠ J.A.Komenského, která na 196 žáků obdrží 361 tisíc korun, nejvíce má ZŠ Emy Destinnové, kam chodí 847 žáků a náležet jí proto bude 1,55 milionu korun.

Co na nepředvídanou dotaci říkají někteří ředitelé základních škol v Praze 6?

ředitelka ZŠ a MŠ Červený vrch Mgr. Jana Matoušová
„Přestože je naše škola poměrně dobře vybavena, především informačními technologiemi, které jsme nakupovali z prostředků Prahy 6, díky vlastní hospodářské činnosti nebo prostřednictvím různých grantů, na celou řadu moderních pomůcek se finance stále nedostávaly. Díky těmto finančním prostředkům budeme schopni doplnit školní pomůcky tak, aby vybavení odpovídalo současným potřebám.“

ředitel ZŠ a MŠ nám. Interbrigády Mgr. Petr Karvánek
„V naší škole probíhá dvouletá komplexní rekonstrukce a rozvojový program nám umožní uvést do souladu nový a moderní interiér budovy s moderními formami výuky, moderními pomůckami odpovídajícími trendům současné doby.“

ředitel ZŠ J. A. Komenského Mgr. Luděk Soustružník
„Rozvojový program je správnou, a v dobrém slova smyslu i spravedlivou, reakcí MŠMT na vzdělávání na základních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Předchází se tak vzniku rozdílů mezi podmínkami vzdělávání žáků základních škol na území hl.m. Prahy a žáků základních škol v ostatních krajích České republiky.“

ředitelka ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek Ing. Marie Pojerová
„Jsme rádi za každé navýšení příspěvku na ostatní neinvestiční výdaje. Poskytnuté finanční prostředky použijeme na nákup především nových učebnic a učebních pomůcek ke zkvalitnění výuky na naší škole.“

Související články

Praha 6 získala dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský na realizaci projekt Místní akční plán vzdělávání Praha 6 – IV. Díky tomu může pokračovat v podpoře mateřských, základních a základních uměleckých škol a dalších partnerů, nadále rozvíjet spolupráci všech aktérů, zajistit aktualizaci místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území celého správního obvodu městské části Praha 6 a jeho vyhodnocení.

Celý článek1. 3. 2024

Historicky první Projektový den vznikl díky spolupráci ČVUT, Místního akčního plánu Praha 6 (MAP 6) a městské části Praha 6. Zhruba 500 žáků ze základních škol Prahy 6 tak mělo možnost navštívit 7 fakult a na vlastní kůži zažít to nejzajímavější, co studentům nabízejí. Měli tak možnost vidět například eFormuli či navštívit největší vodohalu a vysokonapěťovou halu.

Celý článek6. 2. 2024