Veřejná soutěž na výtvarné zpracování výdechu Na Octárně

MČ Praha 6 vyhlásila veřejnou soutěž na výtvarné zpracování výdechu z MO Blanka Na Octárně.

Hlavní foto

Výdechový tubus z tunelového komplexu Blanka je umístěný na rohu ulic U laboratoře a Nad Octárnou, na pozemku vodárny Na Andělce. Jde o válec o průměru cca 9m a výšce 25m, provedený ze šalovaného betonu. Předmětem soutěže je navrhnout úpravu celého prostoru s vyústěním výdechu městského okruhu, jeho zapojení do městského parteru ulic Nad Octárnou a U laboratoře, navrhnout výtvarné řešení vlastního výdechového tubusu a dokomponování prostoru městským mobiliářem a zelení, popřípadě drobnou architekturou. Soutěž je vypsaná jako veřejná, jednokolová, výtvarná, anonymní a ideová. Zájemci si stáhnou podklady z odkazu http://uloz.to/xY2o7Khn/soutezni-podklady-vydech-mo-blanka-na-octarne-rar, popřípadě si je mohou vyzvednout na CD/DVD na vyžádání na radnici v kanceláři č. 317 u sekretáře soutěže. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je 17. 8. 2015.

Celé znění soutěžních podmínek naleznete v přiloženém PDF souboru