Veřejná anketa k Ladronce

Kancelář architekta Úřadu městské části Prahy 6 pro vás připravila anketu s náměty možného rozšíření a doplnění areálu volného času Ladronka. Anketa, která vznikla na základě podnětů a návrhů pražského architektonického ateliéru SHA, je určena nejen pro obyvatele Prahy 6, ale i pro ostatní návštěvníky Ladronky. Hlavním prostorem pro vaše vyjádření bude náš web – na adrese anketa.praha6.cz najdete všechny anketní otázky. Anketa se dotýká zejména možného rozšíření bruslařské dráhy, vybudování městské vyhlídky či umístění různých druhů městského mobiliáře. 

Hlavní foto

Nejzásadnějším návrhem je rozšíření stávajícího systému bruslařských drah na Ladronce. Hlavním důvodem je zvýšení bezpečnosti bruslařského provozu, což především v časových špičkách způsobuje problémy ve východní části areálu, kde je dlouhý úsek obousměrný. Možností rozšíření dráhy je několik. Lze například využít severní cestu podél Tomanovy ulice, další možností vést novou dráhu ve východní části parku je vybudovat ji poblíž stávající páteřní dráhy pro inline. Obě možnosti rozšíření shodně zahrnují vedení nové dráhy v úseku od východního okruhu u budovy ČRA až po velkou křižovatku cest u usedlosti Ladronka. Schéma se všemi návrhy najdete na stránce ankety. Dále se zvažuje rozšíření západního konce bruslařského komplexu. Vymezení této části pro rychlejší, tréninkový pohyb na bruslích by značně omezilo nebezpečí střetu bruslařů mezi sebou navzájem i střetu s ostatní veřejností. K tématu bruslení patří i námět na dětský výukový plácek a dráha pro trénink obratnostních dovedností pro bruslaře. V úvaze je i stojan pro bruslaře, který by byl ukazatelem a měřičem výkonů bruslařů. Stojan s takovýmto vybavením by zahrnoval i městský informační systém či systém dobíjení telefonů.

Myšlenka stavby městské vyhlídky na Ladronce byla již několikrát představena pražské veřejnosti, naposledy na výstavě Městské zásahy 2010. Pro vyhlídku by bylo vybráno místo nedaleko středu celé pláně, poblíž ulice Podbělohorská. Výšková pozice vyhlídkové plošiny by byla zvolena tak, aby rozhledna měla smysl. Pravděpodobně by se pohybovala kolem 30 metrů. Městskou vyhlídku lze konstrukčně spojit s vysílačem mobilního operátora, čímž by se významně snížily náklady na její výstavbu.

Radnice Prahy 6 zvažuje umístění různých druhů městského mobiliáře v parku na Ladronce. Bude na vás, abyste rozhodli, které městské prvky na Ladronce chybí. K umístění jsou zvažovány nové lavičky a odpadkové koše či umělecké artefakty a poutače, k Ladronce se vztahující. Pro rozvoj zdraví a ducha návštěvníků Ladronky je zvažováno hřiště pro streetworkout, kde by byly k dispozici cvičební a posilovací prvky, dále lezecká stěna, stromová stezka, místo pro odpočinkové hry (mölkky nebo kroket) nebo zatravněná plocha pro kopanou. V úvahu by připadalo také vybudování sociálního zázemí (WC, sprchy) a zvýšení komfortu užívání sportovišť – rozšířením nabídky nářadí, sportovních prvků, ale i například zřízením odborné asistence (ustanovení správce).

Anketa bude otevřena pro uživatele do 1. června 2016, její výsledky budou poté zveřejněny v radničním tisku Šestka a na webu MČ Prahy 6. Dotazy k průběhu a funkčnosti ankety můžete směřovat na e-mail .

 

Hlasovat v anketě můžete zde:

anketa.praha6.cz