Ve 4. ročníku Nápadu pro Šestku bude z čeho vybírat

Čtvrtý ročník participativního Nápadu pro Šestku opět zaznamenal velký zájem veřejnosti. Lidé přihlásili celkem 59 nápadů. Snahu obyvatel Prahy 6 o zlepšování veřejného prostranství pandemie koronaviru nezastavila.

Hlavní foto

Z navržených projektů je čtrnáct velkých, tedy s předpokládanou cenou realizace až jeden milion korun, zbytek se řadí mezi menší, u nichž je finanční limit stanovený na 400 tisíc korun. Počet přihlášených projektů překonal předchozí ročník. „To svědčí o tom, že už jde o projekt zavedený, a navíc oblíbený. Moc děkuju všem, kdo se zúčastnili a projekty přihlásili. I když nám tím pomyslně přidělali práci, jsem opravdu rád, že se lidé zapojují a přicházejí s novými a novými zlepšováky,“ vítá vysoký počet návrhů starosta Ondřej Kolář. Jeho slova potvrzuje i fakt, že kromě podávání nápadů prostřednictvím webu některé návrhy dorazily poštou, jejich navrhovatelkám totiž bylo přes úctyhodných osmdesát let.  

A co by si lidé přáli na šestce zlepšit? Převážně jde o úpravu veřejných prostor: umístění laviček, vytvoření míst pro setkávání, sportovní vyžití pro náctileté, zkrášlení ulic a revitalizace zelených ploch pro místní. Mezi podanými projekty se objevily i ty z minulých ročníků, s nimiž autoři třeba jen těsně neuspěli, a tak nyní zkoušejí štěstí znova.

V současné chvíli probíhá posouzení nápadů po formální stránce, aby nápady splňovaly všechna přihlašovací pravidla. Poté zasedne odborná komise, která nápady posoudí z pohledu proveditelnosti a ty, které projdou, radnice postupně zveřejní na stránkách www.napadprosestku.cz

Hlasování občanů o vítězných projektech je plánováno na květen letošního roku.