Vážení spoluobčané Prahy 6 – senioři!

Jako starosta Prahy 6 pokládám za svojí povinnost Vás důrazně upozornit na případná nebezpečí, vyplývající z množících se nabídek na odkoupení Vašich bytů!

Lákavý příslib vylepšení Vaší finanční situace spojený s tímto odkupem z Vás může ve svém důsledku učinit oběť podvodného jednání s velmi tragickými důsledky. Takové případy se již staly.Vylepšení Vaší finanční situace se může rázem změnit v pravý opak.

Prosím buďte opatrní!

Pokud se přesto rozhodnete uvažovat o alternativě zmíněného prodeje, dříve než k tomuto kroku přistoupíte a svým podpisem učiníte kupní smlouvu platnou, či budete vyzváni k podepsání jakékoliv listiny, a nebudete mít svého právníka, můžete případně využít bezplatné advokátní poradny, kterou jsme pro Vás, občany Prahy 6, zřídili a to na adrese:

Advokátní kancelář JUDr. Jiří Kuděj
Šlikova 20, Praha 6
Tel./Fax:  220 396 157

Vyhrazené dny pro občany Prahy 6:
Pondělí 16 – 18 hodin
Úterý 10 – 12 hodin
Středa 15 – 17 hodin
Pátek 10 – 12 hodin

Váš
Mgr. Tomáš Chalupa
starosta Městské části Praha 6

Související články