Vánoční stromky nepatří do popelnice!

Svoz vánočních stromků bude zajišťován průběžně do 28.2. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle sběrných nádob na komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad.

Hlavní foto

Vánoční stromky nepatří na stanoviště tříděného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu.

V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.

Případné další informace Vám zodpoví na odboru dopravy a životního prostředí Úřadu m. č. Praha 6 Ing. Blanka Svobodová na tel. čísle  220 189 402 nebo na sekretariátu na tel.čísle  220 189 566.

zdroj fotografie: ekolist.cz, H. Charvát