Vánoční stromky do popelnice nepatří

Většina z nás pomalu začíná likvidovat vánoční stromečky. Kam s nimi?

Hlavní foto

V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, lze stromky volně odložit vedle nich, v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba nebo nádoby v kleci) stromek odložte k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatří do nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu.
 
Stromky ideálně vyhazujte den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně dlouho dobu.
 
Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden i únor.
 
Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.