V Praze 6 fungují komunitní kompostéry

Tři komunitní kompostéry byly v rámci pilotního projektu umístěny v předem vytipovaných lokalitách na sídlišti Červený Vrch, ve vnitrobloku ve Velflíkově ulici a na Petřinách. Zájemci, kteří se do projektu přihlásili, mohou kompostovat bioodpad a následně využít vzniklé hnojivo.

Hlavní foto

Kompostéry Praha 6 rozmístila díky spolupráci s organizací Kokoza, která má na šestce již dvě komunitní zahrady, a s podporou hl. města Prahy.

Tříkomorový kompostér je uzamykatelný a přístup do něj mají pouze domácnosti, které se do projektu přihlásily na základě předchozí výzvy. Těch je pro každou lokalitu padesát. Obrovský zájem byl na sídlišti Petřiny, kde už se vytvořilo pořadí náhradníků, v Dejvicích naopak ještě pár volných míst zbývá. Do kompostérů mohou lidé přinášet svůj bioodpad zdarma, následně budou moci využít i vzniklé kvalitní hnojivo, které se sklízí zhruba dvakrát do roka. 

Praha 6 v rámci projektu komunitám věnovala i nářadí, aby se o vznikající kompost mohly průběžně starat.  Každý kompostér má svého správce, který dohlíží na správný provoz a komunitu informuje. Uživatelé byli také proškoleni, jak kompostéry užívat a byli upozorněni na to, co do nich rozhodně nepatří. Současně jsou jim k dispozici i odborní konzultanti z Kokozy, kteří poradí, jak správně bioodpad zpracovávat.

Kompostování je efektivní způsob, jak předcházet vzniku odpadu, který tak nemusí hnít na skládce nebo se smažit ve spalovně.  Slupky jsou cenná surovina, kterou lze přeměnit v kvalitní hnojivo a vrátit jej do půdy.