V Praze 6 dojde k navýšení počtu městských strážníků

První náměstek primátora hl.m.Prahy Rudolf Blažek a starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa dnes společně navštívili jednotky záchranného a bezpečnostního systému hlavního města se sídlem v Praze 6. Oba mají totiž na svých úřadech kromě jiného na starosti i oblast bezpečnosti.
Hlavní foto

Nevynechali tak hasičskou stanici na Petřinách, Obvodní ředitelství Policie České republiky a Městské policie. Právě s ředitelem městské policie pro Prahu 6 řešili navýšení počtu strážníků na území městské části.

“Přestože Praha 6 již řadu let patří v objemu páchané trestné činnosti k nejbezpečnějším částem hlavního města Prahy, je zároveň Praha 6 územně největší městskou částí v hlavním městě. A současných 98 strážníků je pro toto území nedostatečným počtem. Proto jsme vyjednávali navýšení počtu letos na 135 strážníků a v příštím roce až na stav 170 strážníků,“ vysvětlil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa smysl jednání.

“V každém případě je potřeba do ulic poslat více policistů a strážníků, stejně tak je nutné zjednodušit úřední postupy. Proto plánujeme v celé Praze rozšířit počet strážníků o tisícovku, celkem na 2700. Nově tak přibudou strážníci před školami a na častých místech nehod,“ řekl náměstek primátora Rudolf Blažek.

“V souvislosti se zvyšujícím se počtem strážníků chceme posílit zaměření na netradiční způsoby výkonu služby, jako je posílení cyklistických hlídek, zvýšení počtu strážníků specialistů-okrskářů, předpokládáme navýšení počtu objektů zabezpečených napojením na poplašný a monitorovací systém nebo zvýšení počtu kamer bezpečnostního kamerového systému,“ doplnil Chalupa.

Území Prahy 6 je dnes rozděleno na 28 okrsků. Byla tak obnovena tradice prvorepublikových okrskářů. Místa, kde opakovaně dochází k pouliční kriminalitě, popř. složité dopravní uzly, jsou trvale monitorovány bezpečnostním kamerovým systémem. Nadále nejčastějšími trestnými činy na území Prahy 6 přetrvávají drobné majetkové delikty a vandalismus. Předcházet těmto činům je možné především aktivní činností strážníků Městské policie a policistů ČR v terénu, jejich účinnou spoluprácí, podpořenou trvalým monitorováním vybraných lokalit městským kamerovým systémem a aktivní prevencí kriminality u rizikových skupin populace.

Související články