Úřad městské části Praha 6 vyvěsí historickou vlajku Běloruska

Na budově Úřadu městské části Praha 6 bude od středy 19. srpna vyvěšena historická vlajka Běloruska. Městská část Praha 6 tímto symbolickým gestem vyjadřuje solidaritu s běloruskou občanskou společností, která aktuálně protestuje proti průběhu prezidentských voleb v zemi. 

Hlavní foto

Historická zástava Běloruska má podobu červeného pruhu uprostřed dvou bílých pásů a je spjata se vznikem Běloruské lidové republiky v roce 1918, tedy s obdobím před začleněním země do Sovětského svazu. S opětovným nabytím nezávislosti v letech 1991 až 1995 se Bělorusko k červenobílé vlajce vrátilo, zástavu pak využívala běloruská demokratická opozice jako symbol nesouhlasu s režimem prezidenta Alexandra Lukašenka a nyní je tato vlajka v Bělorusku viditelnou součástí masových protestů proti průběhu nedávných prezidentských voleb v zemi. 
 
Praha 6 byla v meziválečném období místem, kam se uchylovali emigranti ze zemí Sovětského svazu. Vedle emigrace ruské a ukrajinské se jednalo právě i o emigranty z Běloruska. S vědomím tohoto historického odkazu tak zítra dojde k vyvěšení běloruské historické zástavy na budově úřadu městské části v ulici Československé armády. Praha 6 tímto vyjadřuje respekt k lidským právům a principům demokracie, jakož i solidaritu s běloruskou občanskou společností, jejíž protesty v Bělorusku v uplynulých dnech provázelo policejní násilí.