Univerzita třetího věku

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy nabízí v rámci Univerzity třetího věku programy pro všechny aktivní seniory, mající zájem o kulturu, přírodu, online agendu, psychologii všedního dne, tělesné aktivity, výtvarnou tvorbu a další obory.

Hlavní foto