Strážníků v Praze 6 přibude

Ze zpráv o bezpečnostní situaci na území Prahy 6, pravidelně předkládaných řediteli obou policií - městskou a státní - vyplývá, že bezpečnostní situaci na území městské části je stabilizovaná.

Hlavní foto

Z evidovaných počtů nápadu trestné činnosti lze konstatovat, že se postupně podařilo snížit trestnou činnost na našem území z 6.222 skutků v roce 2006 na současných 5.145 skutků, evidovaných v roce 2009, při objasněnosti 19,9% v roce 2006, na 20,6% v roce 2009.

„Tyto výsledky se dají při každoroční podpoře ze strany radnice Prahy 6, tj. budování kamerového systému čítajícího 50 kamer v současnosti, věcné dary v hodnotě okolo 250 tisíc korun na každou z policií, motivační finanční dary za mimořádný čin či odměny nejlepším policistům roku minulého a v neposlední řadě i přidělování stabilizačních bytů pro preferované profese, pokládat za správně nastoupený směr a velmi dobrý, průběžný výsledek,“ hodnotí starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

V případě činnosti strážníků Městské policie Prahy 6 lze v bezpečnostních zprávách od roku 2006 zaznamenat, že se počty řešených přestupků proti veřejnému pořádku a vyhláškám ve státní správě a v územní samosprávě pohybují mezi 4.486 (z r.2007) a 6.689 (v roce 2009). V případě řešených přestupků v dopravě pak klesají z 61.890 (z r.2006) na 30.577 (v roce 2009). Ze zprávy je patrno, že rostoucí činnost strážníků v případě nárůstu řešených přestupků proti veřejnému pořádku a naopak snížení zaznamenaných přestupků v dopravě přímo koresponduje s navyšovanými počty strážníků od roku 2006, kdy byl tabulkový stav na čísle 97 a fyzický na čísle 93, až po rok 2009, kdy se navýšené tabulky na počet 108 z roku 2007, podařilo naplnit až v tomto roce.

„Praha 6 je svou rozlohou největší městskou částí Prahy. Z porovnání velikosti, počtu a obsazenosti okrsků na jednotlivých městských částech vyplývá, že Praha 6 je počtem okrskářů bohužel stále podhodnocena. Toto platí i v případě hlídkové služby. Proto jsme souhlasili s navýšením tabulkových počtů strážníků ze stávajících 108 na požadovaný 122. Věříme, že to bude mít vliv na další zlepšování bezpečnostní situace v našem obvodu,“ říká starosta Chalupa.

Reportáž TV6 ZDE

Související články