Starosta Chalupa představil krizové desatero Prahy 6

Opatření Prahy 6 ke zmírnění dopadů ekonomické krize na občany městské části.
Hlavní foto

Hospodářská krize. Téma, které se bohužel a nezpochybnitelně promítne do života každého z nás. Rada Městské části Praha 6 se proto snaží eliminovat dopady krize na kvalitu života obyvatel Prahy 6, a to jak přijímáním nových opatření, tak pokračováním v dosud započatých projektech a aktivitách.

„Připravili jsme proto deset opatření, které by nejen měly zmírnit dopady ekonomické krize na občany Prahy 6, např. vyplácení peněžní výpomoci na úhradu nájemného, změnu v deregulaci či přispívání na obědy seniorům a sociálně potřebným, ale zároveň se snažíme posílit podnikatelské prostředí a připravit další pracovní příležitosti v rámci městské části,“ zdůvodnil desatero starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

„Krizové desatero Prahy 6“

1/ Vyplácet peněžní výpomoc na úhradu deregulovaného nájemného v nájemních bytech širší skupině lidí nežli dosud.

A/ Z hlediska jejich příjmu:
K širší pomoci může dojít navýšením koeficientu životního minima pro výpočet hranice pro finanční výpomoc na 2,5násobek. Tím se rozšíří skupina příjemců pro finanční výpomoc.

B/ Z hlediska jejich statutu:
Jde o další sociální případy hodné zřetele a primárně rodiny pečující nejméně o jedno dítě do 3 let, které z objektivních důvodů nejsou schopny řešit bytovou situaci vlastními prostředky. V těchto případech bude vyplácení výpomoci předcházet místní šetření. Příspěvek bude časově limitován na dobu 3 let.

2/ Změnit deregulaci nájemného.

A/ Zastavit zvyšování nájemného v domech zvláštního určení:
Jde o domy pro seniory (DPS Šlejnická, DPS Liboc, bytový dům Nová Ořechovka).

B/ V ostatních bytech nezvyšovat nájemné plošně:
Je zapotřebí přihlížet ke kvalitě bytu a domu. Proto další zvyšování nájemného lze realizovat pouze v kompletně opravených obecních domech a i v nich je nutné diferencovat kvalitu jednotlivých bytů, která není ani v rámci jednoho domu vždy stejná.

C/ Nezvyšovat nájemné u bytů školnických, sociálních organizací a přidělených jako byty sociální na dobu určitou.

3/ Realizovat výměny bytů „z větších do menších“.
Pokračovat v úspěšném projektu výměn větších bytů za menší a uvolnit dalších 60 bytů pro tento účel s preferencí pro seniory.

4/ Finančně přispět na obědy seniorům.
Cílem je rozšířit na území MČ Praha 6 plošnou nabídku míst, kde bude možné koupit levnější obědy pro seniory. Díky příspěvku Prahy 6 by pak za oběd senioři a sociálně potřební zaplatili cca 50 Kč.

5/ Zvýšit příspěvek rodičům dětí v jeslích a navyšovat kapacitu mateřských škol.
Navýšit zavedený příspěvek pro rodiče na péči o děti mladší 3 let. Umožnit tak dřívější návrat do zaměstnání nejohroženější skupině rodičů i před tím, než jejich děti nastoupí do mateřských škol. Z důvodu trvajícího baby-boomu nadále navyšovat kapacitu MŠ minimálně o 100 míst ročně.

6/ Vytvořit komplexní poradenské a informační centrum pro občany Prahy 6.
Zřídit nové centrum zahrnující služby, informační a poradenský servis pro občany a subjekty z Prahy 6. Centrum nabídne kromě servisu pro budoucí i stávající podnikatele, zejména informace pro občany o službách a možnostech na Praze 6, informační středisko pro potenciální zaměstnavatele a zájemce o práci, prezentační prostory pro školy a další subjekty. Centrum bude také iniciovat přiblížení úřadů občanům Prahy 6, např. služby Finančního úřadu či České správy sociálního zabezpečení, atd.

7/ Nezvyšovat nájem v nebytových prostorech.
Městská část nevyužije možnosti zvýšení nájemného z nebytových prostor o inflační koeficient, který pro letošní rok vychází na 6,2%.

8/ Odpustit poplatek městské části za zábor veřejného prostranství na restaurační předzahrádky.
Předzahrádky na území městské části zvyšují její atraktivitu, lákají k návštěvě více turistů i rezidentů a tím podporují podnikatelské prostředí. Ze zhruba 10ti evidovaných předzahrádek před několika lety bylo realizováno v Praze 6 celkem 47 předzahrádek v loňském roce. Významným impulsem pro tuto aktivitu se stalo snížení ceny z 30 Kč/m2 na 5 Kč/m2 Zrušením i pětikorunového poplatku za metr čtvereční lze očekávat další nárůst této aktivity mezi místními podnikateli.

9/ Podpořit turistický ruch.
Prahu 6 prezentovat jako turisticky atraktivní městskou část a tímto nepřímo podpořit služby v oblasti cestovního ruchu – hotelnictví a pohostinství. S pomocí partnerských měst Prahy 6 nabídnout nové příležitosti pro místní podnikatele, a stejně tak jim umožnit podílet se na projektech v zahraničí prostřednictvím dohod s partnerskými městy a regiony.

10/ Podpořit zaměstnanost projektem Veřejná služba.
Nastartovat mechanismus znovuzačlenění dlouhodobě nezaměstnaných spoluobčanů do pracovního procesu v rámci projektu „Veřejná služba“ včetně využití institutu Veřejně prospěšných prací. Zároveň zapojit do běžného života mládež z dětských domovů a pomoci resocializaci občanům po návratu z výkonu trestu.

Související články

Případné mimořádné výdaje v souvislosti s pandemií covid-19, nárůstem cen za energie či nárůstem cen u stavebních prací Praha 6 v příštím roce pokryje z rozpočtových rezerv, jež byly stanoveny na celkem 83 milionů korun. Vyplývá to z rozpočtu na rok 2022, který dnes schválilo zastupitelstvo městské části. Rozpočtový plán počítá s příjmy téměř 779 milionů korun, provozní výdaje jsou předpokládány ve výši 787 milionů korun. Do rozvoje chce Praha 6 investovat celkem 530 milionů korun, nejvíce z toho v oblasti školství.

Celý článek17. 12. 2021