Spuštění taxi služby pro seniory na Šestce se blíží

Od 20. září mohou senioři starší 75 let a lidé s handicapem žádat o průkaz, který je bude opravňovat k využití taxi na území Prahy 6. Ten získají po registraci na odboru sociálních věcí, číslo dveří 208, a to vždy v pondělí a ve středu od 8 do 18 hodin.

Hlavní foto

Pro každého zaregistrovaného uživatele připadá 50 jízd ročně za kalendářní rok, tedy přibližně čtyři jízdy měsíčně, případně poměrná část při registraci během roku. I když budou jako senior taxi sloužit dva vozy, maximální doba čekání na dohodnutém místě pro vyzvednutí oprávněné osoby je deset minut.
Senior taxi bude fungovat v pracovní dny od 7.30 do 15.30 hodin, telefonické objednávky bude přijímat provozovatel prostřednictvím svého dispečinku v pracovní dny od 7 do 18.30 hodin.
Co k vydání průkazu senioři potřebují?
Občanský průkaz pro ověření věku a trvalého bydliště a lidé s handicapem navíc také průkaz ZTP nebo ZTP/P. Pokud se na radnici sami nedostanete, registraci za vás mohou vyřídit rodinní příslušníci. I oni musejí přinést váš občanský průkaz, případně ZTP nebo ZTP/P průkaz. Další informace získáte na telefonních číslech 220 189 645, 220 189 622 nebo 220 189 613. Spolu se senior taxi průkazem také na odboru sociálních věcí dostanete kontakt na dispečinky.
Při objednávání taxi dispečink nejprve provede identifikaci volajícího, tedy ověří vydaný průkaz a jeho číslo. Následně se bude snažit volajícímu vyjít maximálně vstříc ohledně termínu a času jízdy. Senior taxi průkazem se budete identifikovat i při nástupu do auta.

V rámci městské části Praha 6 jsou určena tato cílová místa:

·       Zdravotnická zařízení v Praze 6 – ÚVN, LDN, všechny polikliniky a ordinace v jednotlivých objektech

·       FN Motol

·       Nemocnice Na Homolce

·       Lékárny

·       Úřad městské části Praha 6

·       Pobočky České pošty

·       Úřad práce, pracoviště nepojistných sociálních dávek

·       Denní stacionář pro seniory v Domově svatého K. Boromejského a v Horizontu Suchdol

Jak senior taxi využívat?

·       Při volání na linku dispečinku proběhne prvotní identifikace, ověření, zda má volající vydaný průkaz s přiděleným číslem. Při nástupu do vozidla Senior taxi proběhne další identifikace, je tedy nutné mít průkaz u sebe.

·       Objednávky doporučujeme provádět s předstihem, i 14 dní dopředu.

·       Rušení objednávek je nutné nahlásit na dispečink minimálně 24 h předem. 

·       Maximální doba čekání na dohodnutém místě pro vyzvednutí je 10 minut.

·       Jedna jízda stojí 50 Kč (jedná se např. o jízdu z domova k lékaři, zpáteční cesta se počítá jako druhá jízda).

·      Každá oprávněná osoba může využít 50 jízd v kalendářním roce (případně poměrnou část při registraci během roku). Průměrem to vychází na 4 jízdy měsíčně.

·       V případě potřeby je možné vzít si s sebou doprovod, který jede zdarma. 

·       Vozidlo může převézt chodítko či skládací invalidní vozík.