Soutěž o budoucí podobu náměstí Interbrigády a pomníku Pražského povstání vyhlášena

Městská část Praha 6 vyhlašuje otevřenou soutěž, v níž chce nalézt nejvhodnější architektonicko-výtvarné řešení Pomníku Pražského povstání a úprav náměstí Interbrigády. Předmětem soutěže je návrh výtvarného řešení Pomníku Pražského povstání a návrh architektonicko-krajinářského řešení úprav veřejných prostranství na náměstí Interbrigády. 

Hlavní foto

Cílem záměru realizace Pomníku Pražského povstání je připomenout toto povstání jako jeden z důležitých kroků v dějinách nejen Prahy, ale celého státu. Tento Pomník bude vzdávat hold všem zúčastněným bojovníkům, Pražanům i mimopražským, Čechům, leckdy i bezejmenným bojovníkům, kteří se, se zbraní v ruce, dokázali postavit nepříteli v historickém okamžiku.

„Praha 6 dlouhodobě a s radostí přispívá svými počiny na poli kultury v rámci hlavního města Prahy. Bylo tedy jasné, že i na místě, o kterém se v posledních letech hovořilo a často bylo jablkem sváru, vyhlásíme novou soutěž. Na náměstí Interbrigády dříve stával pomník, který společnost rozděloval. Právě proto bychom zde chtěli umístit pomník, který by naopak společnost spojoval. Pomník Pražského povstání, který bude připomínat nejen činy členů ozbrojených sil, kteří se postavili zlu, ale i obyčejným lidem, kteří neváhali a vyšli sami do ulic,“ říká starosta městské části Praha 6 Jakub Stárek.

Soutěž je vyhlášena jako architektonicko-výtvarná otevřená dvoufázová anonymní projektová soutěž o návrh. Termín odevzdání soutěžních návrhů v 1. fázi soutěže je 18. 9. 2023. Pro účast v soutěži je povinná registrace v elektronickém nástroji E-ZAK - https://zakazky.praha6.cz/vz00000269 

„Pražské povstání patří k nejvýznamnějším milníkům našich novodobých dějin a pomník si nepochybně zaslouží. Že vznikne v místě, kde stával ještě před pár lety pomník sovětského maršála Koněva, má v sobě samozřejmě silnou symboliku. Jméno generála Karla Kutlvašra, který povstání řídil, vymazala komunistická totalita z dějin a my jej zase musíme do dějin vrátit. A nespěcháme, nechali jsme místu trochu klidu, k umístění sochy a renovaci parku by mělo dojít v roce 2026. Všechno chce svůj čas,“ vysvětluje radní Jan Lacina, který se celému procesu na náměstí Interbrigády věnuje už bezmála deset let.

„Každý soutěžní projekt je výzvou pro zadavatele, pro nás a především pro všechny tvůrce, kteří rýsují obrysy něčeho nového. Nejinak tomu je v případě této soutěže na řešení Pomníku Pražského povstání a úprav náměstí Interbrigády.

Velmi si vážím aktivního přístupu a snahy vedení městské části Prahy 6 dělat věci zodpovědně a hledat správné řešení cestou soutěže. Úctyhodné množství realizovaných výtvarných děl lze pozorovat v ulicích Prahy 6 již nyní, umisťování umění ve veřejném prostoru je v případě této městské části bezprecedentní záležitostí. Zvolený formát otevřené soutěže o návrh je tou nejtransparentnější cestou a věřím, že nejen to povede k nejlepšímu možnému výsledku,“ říká Jana Vinšová, ředitelka organizace Czechdesign.

 

Předpokládaný průběh soutěže

červen 2023 - vyhlášení soutěže

září-říjen 2023 - odevzdání a hodnocení návrhů v 1. fázi soutěže

leden-únor 2024 - odevzdání a hodnocení návrhů v 2. fázi soutěže

únor 2024 - rozhodnutí o výběru

duben 2024 - vyhlášení výsledků soutěže a výstava návrhů

 

Porota

Závislá část poroty:

Ing. arch. Bohumil Beránek - vedoucí oddělení koncepce strategického a územního rozvoje, Odbor územního rozvoje,Úřad městské části Praha 6

Doc. Ing. arch. Petr Hlaváček - náměstek primátora MHMP

Mgr. Jan Lacina - radní Městské části Praha 6 (kultura, sport a volný čas, bezpečnost)

Mgr. Jakub Stárek - starosta Městské části Praha 6

 

Náhradníci za závislou část poroty:

Ing. Jana Jelínková - vedoucí odboru územního rozvoje, Úřad městské části Praha 6

Ing. Václav Kožený, Ph.D., MBA - místostarosta Městské části Praha 6

Mgr. Petr Prokop - statutární místostarosta Městské části Praha 6

 

Nezávislá část poroty:

Richard Drury, MA - kurátor, GASK

Doc. Ing. arch. Luboš Pata - architekt, PATA & FRÝDECKÝ ARCHITEKTI

Mgr. Jan Skřivánek - kurátor, Museum Kampa

Ing. arch. Ondřej Tuček - architekt, ARCHITEKT Ondřej Tuček

Ing. arch. Lucie Vogelová - krajinářská architektka, TERRA FLORIDA

 

Náhradníci za nezávislou část poroty:

Ing. arch. MgA. Osamu Okamura - architekt, pedagog Fakulty umění a architektury TUL, propagátor architektury

Jiří Ptáček - kritik umění a kurátor

prof. MgA. Tomáš Vaněk - výtvarník a pedagog na AVU v Praze

 

Přizvaní odborníci:

Plukovník Mgr. Michal Burian - Vojenský historický ústav (VHÚ)

Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D. - Galerie hl. města Prahy (GHMP)

Ing. Martin Hvězda - specialista na ekonomiku a rozpočty staveb

PaedDr. Jindřich Marek - Vojenský historický ústav (VHÚ)

Ing. arch. Ondřej Šefců - Národní památkový ústav (NPÚ)

Ing. arch. Kristina Ullmannová, Ph.D. - Institut plánování a rozvoje města Prahy (IPR)