Sněmovní volby: Vše, co potřebujete vědět

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.

Hlavní foto

Volit budou moci i lidé, kteří v té době musejí být v karanténě – jejich volebním dnem bude už středa 6. října. Připravena pro ně od 8 do 17 hodin budou tzv. drive-in volební stanoviště, která zřizuje hlavní město Praha a jejich seznam najdete zde.

Pokud by z důvodu onemocnění COVID-19 muselo být během řádného termínu voleb zavřené pobytové zařízení, volby v něm proběhnou již 7. října od 8 do 22 hodin nebo v pátek 8. října od 8 do 18 hodin.

Hlasovací lístky a volební místnosti

Hlasovací lístky budou voličům doručeny do schránek nejpozději do 5. října. Každý volič na obálce také najde adresu volební místnosti i číslo okrsku. Pokud se k vám nepodaří hlasovací lístky doručit, svou volební místnost najdete na této stránce, kde se nachází seznam všech 104 okrsků s adresami. Volební okrsky a volební místnosti snadno vyhledáte také skrze Geoportál Prahy 6. Sadu hlasovacích lístků pak dostanete v den voleb přímo ve volební místnosti.

Co dělat, když mám neplatný občanský průkaz…

Pokud v den voleb zjistíte, že váš občanský průkaz již neplatí, můžete se prokázat cestovním pasem.

Od srpna platí nový zákon o občanských průkazech, který neumožnuje vydávat tzv. dočasné volební občanky na počkání. Lze si totiž požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě 24 hodin nebo 5 dnů.

 • Pokud zjistíte, že máte neplatnou občanku nejpozději 1. října, můžete si kdekoli po republice požádat o vydání nového dokladu ve zkráceném termínu 5 dnů. Vyzvednout si ho lze na městském či obecním úřadě dle vaší volby a poplatek činí 500 korun
 • Pokud přijdete na to, že chodíte s neplatnými doklady ve čtvrtek 7. října, rovněž máte šanci volit. V Praze o něco větší než jinde po republice. Občanský průkaz vám ministerstvo vnitra vystaví i do 24 hodin. Požádat o něj tedy musíte nejpozději ve čtvrtek 7. října kdekoli po republice, ovšem vyzvednout si ho lze pouze na pracovišti ministerstva (Na Pankráci 1623/72), kde budou v pátek 8. října prodlouženy úřední hodiny do 18 hodin. Cena takového průkazu je 1 000 korun.

Důležité je také vědět, že po 45 dnech od změny rodinného stavu (rozvod, sňatek, úmrtí manžela/partnera atd.) pozbyde platnosti občanský průkaz, kde byl původní rodinný stav vyznačen.  V takových případech a také při životních událostech, jako je změna jména či příjmení, je potřeba požádat si včas o vystavení nového občanského průkazu.

Co když musím odjet mimo Prahu

Pokud víte, že nebudete v době voleb doma, kde jste zapsáni do voličského seznamu, můžete si požádat o voličský průkaz. Od 23. září do 6. října do 16 hodin se voličské průkazy vydávají na počkání, a to v 1. patře radnice. Můžete tak učinit v pondělí a ve středu od 8 od 18 hodin, popř. v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin.

Stále si také můžete požádat o voličský průkaz písemně či v elektronické podobě. Vaše žádost musí být na úřad doručena nejpozději do 1. října do 16 hodin (vzor najdete zde) a musí obsahovat úředně ověřený podpis voliče. V písemné žádosti si pak můžete vybrat, jak si voličský průkaz vyzvednete, možnosti jsou tři:

 • osobní vyzvednutí;
 • dále může být průkaz vydán osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu;
 • anebo vám ho úřad zašle na adresu uvedenou v žádosti, a to i do zahraničí.

Informace k volbám je možné žádat u Lucie Háskové na tel.  220 189 772 nebo na e-mailu lhaskova{zavináč}praha6{tečka}cz, popř. Adély Jetmarové na tel.  220 189 576 nebo na e-mailu ajetmarova{zavináč}praha6{tečka}cz.

Jak správně hlasovat

 • Ve volební místnosti obdržíte úřední obálku, případně můžete požádat o novou sadu hlasovacích lístků. S těmi vstoupíte za plentu určenou pro úpravu hlasovacích lístků.
 • Z nabízených hlasovacích lístků vybíráte pouze jeden, který můžete upravovat pouze zakroužkováním pořadového čísla kandidátů, anebo ho neupravený vkládáte do úřední obálky. Vložíte-li do obálky několik hlasovacích lístků najednou, je váš hlas neplatný.
 • Na vybraném hlasovacím lístku můžete, ale nemusíte zakroužkovat čtyři pořadová čísla maximálně u čtyř kandidátů, těmito preferenčními hlasy jim dáváte přednost před ostatními.
 • Pokud zakroužkujete více než čtyři kandidáty, bude na hlasovací lístek nahlíženo tak, jako by na něm nebyl zakroužkován žádný kandidát.
 • Pokud budou zakroužkováni méně než čtyři kandidáti, preferenční hlasy budou započítány pouze označeným kandidátům.
 • Jestliže budou na některé hlasovací lístky dopsána jiná jména, nebo někteří kandidáti škrtnuti či texty jinak pozměněny, stále platí, že i takový odevzdaný lístek je hlasem pro vybraný politický subjekt. K dodatečným úpravám se však nepřihlíží.
 • Neplatné jsou hlasovací lístky, které budou přetržené, nevložené do úřední obálky, nebudou na předepsaném tiskopise. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje.
 • Vybraný hlasovací lístek toho politického uskupení, pro něž jste se rozhodli hlasovat, vložíte do úřední obálky a před komisí vhodíte do volební schránky.
 • Zbylé hlasovací lístky odložíte na místo k tomu vyhrazené ve volební místnosti.
 • Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek (např. kvůli zdravotnímu hendikepu), může být za plentou přítomen jiný volič, nikoliv však člen volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vhodit do volební schránky.

 

Seznam politických stran, jež kandidují v letošních volbách do PS PČR (řazeno podle čísel, pod nimiž kandidují)

1 Strana zelených
2 Švýcarská demokracie
3 Volný blok
4 Svoboda a přímá demokracie
5 Česká strana sociálně demokratická
6 Volte Pravý blok
7 Aliance národních sil
8 Trikolora Svobodní Soukromníci
9 Aliance pro budoucnost
10 Hnutí Prameny
11 Levice
12 Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty
13 ODS, KDU-ČSL, TOP 09
14 Senioři 21
15 Urza.cz
16 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
17 Piráti a Starostové
18 Komunistická strana Čech a Moravy
19 Moravské zemské hnutí (tento politický subjekt nepodal v Praze kandidátku, tzn. že v Praze nebude hlasovací lístek pro tuto stranu)
20 ANO 2011
21 Otevřeme Česko normálnímu životu
22 Moravané

Další informace k volbám na naší speciální podstránce zde.