Sněhová pohotovost Prahy 6

S přívalem sněhu zahájila intenzivní úklidové práce tzv. sněhová pohotovost Prahy 6. Městská část se tak stará o schůdnost chodníků v lokalitách, kde údržbu negarantuje jejich vlastník, tedy hlavní město Praha.
Hlavní foto

Sněhová pohotovost Prahy 6 konkrétně působí na Hanspaulce, Babě, Ořechovce, Dědině a dále v Sedlci a v části Dejvic a Střešovic (mapa s přesným vyznačením ulic v příloze). Městská část zde na vlastní náklady udržuje schůdnost komunikací pro pěší, které jsou v majetku hlavního města.

Údržbu všech ostatních chodníků na území Prahy 6 má dlouhodobě na starosti Technická správa komunikací, kterou za tímto účelem zřizuje právě hlavní město Praha. Městská část rovněž nezajišťuje sjízdnost vozovek, jejich údržba je plně v kompetenci majetkového správce komunikací.

Pro letošní zimní sezonu má městská část Praha 6 v rámci sněhové pohotovosti k dispozici přibližně 120 brigádníků. V posledních dnech, jež přinesly v Praze poměrně bohatou sněhovou nadílku, nemají o práci nouzi. Brigádníci nastupují do práce nejpozději v 6:30, aby stihli zajistit schůdnost jednotlivých chodníků ještě v dopoledních hodinách. Vedle manuálního odklízení sněhu Praha 6 využívá i strojovou údržbu, ať už prostřednictvím vlastní společnosti SNEO nebo vysoutěžených externích dodavatelů.

Související články

Některé z lokalit Prahy 6 trpí během zimních měsíců zhoršenou kvalitou vzduchu způsobenou lokálními topeništi a vlivem inverzí. Jaké skutečné hodnoty mají koncentrace prachových částic, bude Praha 6 zjišťovat během letošní zimy, a to díky projektu financovanému z Norských fondů.

Celý článek27. 11. 2023