SMS informační systém je tu pro vás

MČ Praha 6 více než 12 let používala k informování veřejnosti externí systém, který umožnoval v případě mimořádné potřeby poslat krátkou sms zprávu o dění na našem území. Z důvodu snižování nákladů, větší efektivnosti a vlastní kontroly nad systémem jsme se rozhodli od 1. prosince používat vlastní SMS systém, který bude plně v kompetenci oddělení IT a oddělení komunikace a vnějších vztahů.

Hlavní foto

Chcete-li být i Vy informováni, přihlašte se na toto telefonní číslo: 777362844

Jak se přihlásit do systému? Stačí poslat sms zprávu na uvedené telefonní číslo, do které napíšete jen své jméno a příjmení.