Školní ulice u ZŠ Hanspaulka zůstane

V září a říjnu proběhl zkušební provoz projektu školní ulice před ZŠ Hanspaulka. Mezi půl osmou a osmou hodinou nesměla před školu vjíždět auta. Protože se režim osvědčil a byl kladně přijat i rodiči, bude pokračovat natrvalo.

Hlavní foto

Omezení provozu v ulici Na Čihadle v úseku mezi ulicemi Finkovská a Na Hanspaulce platilo půlhodinu před začátkem vyučování. „Stačilo to, aby se před školou předešlo nebezpečným situacím spojeným zejména s neobratným parkováním a vysazováním dětí z vozidel v blízkosti vstupu do školy. Zároveň se zlepšily podmínky pro děti jezdící do školy MHD, na kole nebo přicházející pěšky,“ vysvětluje místostarosta pro dopravu Jiří Lála.

Celý projekt doprovázela masivní informační kampaň a výzkum hodnotící zpětnou vazbu žáků, rodičů, zaměstnanců a rezidentů z okolí na fungování pilotní úpravy. „Velké poděkování za celkový přístup a odvedenou práci zaslouží vedení a klub přítel školy,“ říká Jiří Lála.

Co ukázala anketa?

Do dotazníkového šetření se zapojilo 308 respondentů, z toho 86 % byli rodiče žáků školy. 89 % vyjádřilo přání ponechat školní ulici Na Čihadle natrvalo. Toto řešení jim jednoznačně přináší více pozitiv než negativ. 148 respondentů zmiňovalo větší bezpečnost při příchodu do školy, 74 lidí vítalo klidnější cestu do školy, 34 se líbil komfortnější a uvolněnější pohyb a ráno bez stresu, 18 ocenilo lepší ovzduší a menší obavy pustit děti do školy samotné.

Mezi zápory rodiče nejčastěji zmiňovali zhoršenou situaci u dolního vchodu do školy v ulici Sušická, větší provoz v ulici Na Hanspaulce a šest respondentů tvrdilo, že je u školy větší zmatek v dopravě než před zavedením opatření. Respondenti měli též možnost uvést jakýkoliv další podnět týkající se tohoto opatření. „Nejčastěji – patnáctkrát – zaznělo přání omezit ranní dopravu v širším okolí školy a čtrnáct účastníků ankety si přálo omezení ranní ­dopravy také u dolního vchodu v ulici Sušická,“ vyjmenovává Martina Galušková z Klubu přátel ZŠ Hanspaulka, která výsledky ankety představila. Na základě vyhodnocení celého zkušebního provozu i ankety plánuje městská část zavést školní ulici Na Čihadle natrvalo. Současně se pracuje také na dokončení dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci této ulice, kde by měly přibýt zklidňující prvky.

Na začátku záměru byla Analýza bezpečnosti silničního provozu v místech vybraných základních škol, kterou pro Prahu 6 zpracovala Fakulta dopravní ČVUT. „Upozornila na některé nedostatky a závady, které postupně řešíme ve spolupráci se správcem komunikací. Současně ČVUT také podpořilo zavádění dalších školních ulic,“ poznamenává předseda dopravní komise Prahy 6 Vladimír Šuvarina. Zavedení zkušebního opatření předcházela pečlivá příprava a několik jednání mezi zástupci ZŠ Hanspaulka, Klubu přátel ZŠ Hanspaulka, Městské části Praha 6 a Hlavního města Prahy.

Školní ulice se jako koncept úspěšně využívá v zahraničí, stejně tak i u několika dalších pražských a středočeských škol. I přes veškerá pozitiva projektu nelze zákaz vjezdu dát před všechny školy, vhodné podmínky jich nabízí jen několik. „Aktuálně zvažujeme uplatnění podobného konceptu ještě v okolí dalších tří škol, záležet bude především na nich, zda budou záměr aktivně podporovat, či nikoliv,“ dodává místostarosta Lála. Nadále pokračují i další inspekce v okolí škol, aktuálně se radnice zabývá problematikou viditelnosti za zhoršených světelných podmínek. „Proto jsme provedli noční bezpečnostní inspekci a na jejím základě budeme žádat Technologii hl. m. Prahy o úpravy a doplnění veřejného osvětlení,“ uvedl Vladimír Šuvarina.