Školáci využili šanci udělat si školy hezčí

Mlžítko na zahradu, stůl na pingpong, venkovní posilovna, relaxační polštáře, stojany na koloběžky ale třeba také dělící stěny mezi pisoáry na toaletách. To vše jsou nápady, které na přání svých žáků budou nyní realizovat základní školy v Praze 6 – díky participativnímu projektu Šance do škol.

Hlavní foto

S myšlenkou, že žáci sami vědí, co chtějí a jaké jsou jejich potřeby, spustila Praha 6 v uplynulém školním roce projekt Šance do škol. Vyčlenila 2,5 milionu korun, které rozdělila mezi 13 základních škol a dala je k dispozici dětem, aby samy rozhodly, za co je chtějí utratit. Výsledkem je 69 nápadů, které si žáci odhlasovali k realizaci prostřednictvím jednoduchého hlasovacího systému. „Mám radost, že se projekt Šance do škol vydařil a děti dostaly příležitost k tomu, aby si vyzkoušely jak obtížné je cokoli změnit a prosadit. Příprava projektu, způsob představení a obhajoby před ostatními spolužáky a spojení sil mezi jednotlivci i kolektivy tříd považuji za velmi vhodný doplněk tradičních vzdělávacích metod,“ říká radní pro školství Marie Kubíková s tím, že v příštím roce by šanci měly dostat i mateřské školky, kde by se do procesu návrhů a hlasování zapojili rodiče.

Nápady školáků pokrývají celou škálu oblastí a vesměs jde o malá zlepšení každodenního života v areálu škol. Nechybí mezi nimi venkovní učebny, klubovna a jiné relaxační zóny, stolní fotbal nebo hokej, koš na basketbal, branky na hřiště. Z nápadů je zřejmé, že děti chtějí čas strávený ve škole mimo vyučování lépe využít pro sport, zábavu a odpočinek.

Kromě vylepšení školního prostředí vidí Praha 6 další přínosy v tom, že se žáci učí nejen přemýšlet o tom, co a jak vylepšit, ale učí se svůj názor prosadit mezi ostatními. Například formou propagačního videa, plakátků rozmístěných po škole a podobně. „Projekt úspěšně zapojil žáky do chodu školy, kdy se při rozhodování řídili zásadami demokratických principů, které jsou neodmyslitelnou součástí naší společnosti A také se žákům dostalo praktického vzdělání ohledně finanční gramotnosti,“ říká Jana Nováková, koordinátorka projektu na ZŠ Bílá. Celý projekt měl jasně daná pravidla i hlasovací systém, který pro účely projektu Praze 6 poskytla agentura D21. „Vždycky máme velkou radost, když je nějaký školní participativní projekt úspěšný. Naše aplikace Školní Pébéčko celý proces usnadní a žáky baví. Nicméně víme, že je to především o lidech a kvalitní spolupráci. Radnice MČ Praha 6 všechny své školy vzorně podporovala, a také díky tomu se Šance do škol setkala s tak pozitivní odezvou všech zúčastněných,“ doplnila Helga Hrabincová za Decision 21. Více o projektu na https://www.participace21.cz/

Související články

Historicky první Projektový den vznikl díky spolupráci ČVUT, Místního akčního plánu Praha 6 (MAP 6) a městské části Praha 6. Zhruba 500 žáků ze základních škol Prahy 6 tak mělo možnost navštívit 7 fakult a na vlastní kůži zažít to nejzajímavější, co studentům nabízejí. Měli tak možnost vidět například eFormuli či navštívit největší vodohalu a vysokonapěťovou halu.

Celý článek6. 2. 2024